Full seier for Strøm-barna

Døtrene etter Namsos-kvinnen som ble drept i Nord-Irak er tilkjent om lag en million kroner av forsikringspengene etter sin mor.

Marita Strøm

Namsos-kvinnen Marita Strøm ble skutt og drept i Nord-Irak i 2004. Nå er de tre barna hennes tilkjent forsikringspenger.

Foto: privat

Det har Namdal tingrett bestemt.

Samtidig har retten fradømt Osman Omer Osman, som er dømt for drapet i Nord-Irak, retten til forsikringsytelsene på 981.000 kroner.

Marita Strøm-saken

Brynjar Meling (t.v.) og Endre Lysø i Namdal tingrett.

Foto: Espen Sandmo, NRK
Osman

Osman Omer Osman.

Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen

– Etter tingrettens syn ville det fremstå som umoralsk og urimelig om Osman Omer Osman ikke fradømmes retten til forsikringsytelsene, heter det i dommen.

Retten har lagt dommene fra Nord-Irak til grunn i sin behandling av saken.

– Full seier

– Vi er veldig godt fornøyd med Namdal tingretts dom av i dag. Saken er vunnet fullt ut for barna Strøm, sier barnas advokat Endre Lysø sier til NRK.

Lysø sier Strøms familie er lettet og glade over at det er kommet en avgjørelse som gikk i deres favør.

– De er også opptatt av at man nå kan sette et punktum og få en endelig avgjørelse i spørsmålet om retten til disse midlene.

– Osman vil anke

Advokat Brynjar Meling representerer Osman Omer Osman.

Han har ikke snakket med sin klient etter at dommen ble avsagt, men sier at Osman har uttalt at han ønsker å anke hvis han skulle tape.

– For han handler ikke dette om pengene men om at han ikke har drept Marita Strøm, slik han hevder, sier Meling.

– Hvordan vurderer du muligheten for en anke?

– Jeg synes det er en interessant problemstilling i forhold til hvilket rettsgrunnlag man kan legge til grunn for en norsk domstol. Hvor går grensen for hva man eventuelt kan godta av utenlandske dommer fra land og regimer som man vet ikke har den samme rettssikkerhet som Norge.

Skutt i 2004

Namsos-kvinnen ble skutt og drept under en ferietur i Nord-Irak 3. september 2004.

Ektemannen hennes, Osman Omer Osman, ble senere dømt til livsvarig fengsel i Nord-Irak for drapet.

Hadde han blitt dømt for drapet i Norge, ville erstatningen automatisk ha gått til parets tre barn. Men erstatning til barna var ikke en del av straffesaken i Nord-Irak.