Hopp til innhold

Stritter imot ny pengefordeling

Helse Midt-Norge vil ta 133 millioner kroner fra Møre og Romsdal og gi til trøndelagsfylkene. Det blir det reaksjoner av.

Olav Bratland

Fylkesordfører i Møre og Romsdal vil fylkene i Midt-Norge skal samarbeide om å få mer penger fra staten, framfor at Møre og romsdal må avgi 133 millioner kroner møringene får for mye i forhold til resten av Midt-Norge.

Foto: Aina Rødal / NRK

Kvinne-barn-senteret på St. Olavs Hospital

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener St. Olavs Hospital får fpor lite i forhold til sykehusene på Møre, selv i det nye forslaget.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX
Direktør, St. Olavs Hospital, Gunnar Bovim.

Administrerende direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge mener den nye omfordelingen er rettferdig.

Foto: NRK.

I mange år klagde politikere og sykehusforkjempere i Møre og Romsdal på det de mente var potteran fra Helse Midt-Norge. Byggingen av St. Olavs Hospital tok penger fra nødvendig sykehusutbygging på nordvestlandet.

Trønderne ble omtalt som trøndermafiaen.

Landsdelsopprør

Samtidig klagde helseforetakene i Vest- Midt- og Nord-Norge over at Østlendingene, og da særlig Oslo, fikk så mange flere helsekroner fra staten per innbygger.

Derfor fikk et eget utvalg ledet av helseøkonomi-professor Jon Magnussen ved NTNU i 2006 i oppdrag å foreslå en rettferdig fordeling av helsekronene basert på behovene i hver helseregion, i stedet for at pengene ble fordelt etter gammel vane.

Les også:

Bakte inn reisetid

10. januar 2008 la Magnussen-utvalget fram sin fasit på en legitim fordeling av helsemilliardene. Her skulle helseregionenes få midler til somatiske sykehus etter befolkningens alder (58 prosent), helse (29 prosent), sosiale tilstand (10 prosent) og klima/breddegrad (3 prosent).

Utvalget la også inn reisetida fra pasientene til nærmeste behandlingssted for behandling utenom sykehus. Her trenger pasientene i Midt-Norge nesten dobbelt så mye, og pasientene i Nord-Norge hele 4,6 ganger mer enn pasientene på Øst- og Sørlandet.

781 millioner for mye

Magnussen-utvalgets rapport skapte sjokkbølger i Helse-Norge. Den nye modellen viste at Øst- og Sørlandet hadde fått 781 kroner for mye hvert år per innbygger. Ubalansen mellom det hver øst-/sørlending og det hver trønder/møring var på 800 kroner.

Som en umiddelbar opprettelse av skjevhetene tildelte staten 1,2 milliarder kroner ekstra til helseforetakene i Vest, Midt- og Nord-Norge i 2009 og 2010. Helse Sør-Øst fikk ikke en krone ekstra.

Nå står Midt-Norge for tur

Styret i Helse Midt har nå brukt Magnussen-modellen på de tre fylkene i Midt-Norge.

Analysen viser at regionen ikke har et likeverdig tilbud av helsetjenester til befolkningen.

Onsdag og torsdag skal styret i Helse Midt omfordele inntektene ut fra behov, og ikke forbruk. Dette for at helseforetakene skal kunne gi et mer rettferdig tilbud.

Tas over fire år

Men fordi dette betyr omfordeling av kroner og øre mellom helseforetakene i Midt-Norge, foreslås innføringen gjennomført gradvis over fire år. Det første året, i 2012, skal kun en femdel av skjevhetene rettes opp.

Det vil si at Møre og Romsdal får 26,6 millioner kroner mindre å rutte med neste år, mens helseregion Nord-Trøndelag får 7 millioner kroner mer, og helseregion Sør-Trøndelag får 19,6 millioner kroner mer.

Også i 2013 foreslår styret å rette opp 20 prosent av skjevheten, mens de to siste årene (2014 og 2015) skal 30 prosent av skjevhetene rettes opp hvert år.

Møringene protesterer

Denne omfordelingen skjer til sterke protester fra Møre- og Romsdal, som vil komme langt dårligere ut etter den nye modellen som blir valgt. De vil utsette hele skjevhetsopprettingen.

– Vi er redd for at det vil svekke tilbudet for pasientene i Møre og Romsdal. Derfor ber vi om at disse endringene blir utsatt til etter 2012, sier fylkesordfører Olav Bratland i Møre - og Romsdal, som har sendt brev til Helse Midt om saken.

– Vi trenger ikke en reduksjon i rammene, men en økning. Etter 2012 må rammene bli slik at det ikke blir trekk fra Møre og Romsdal, ber fylkesordfører Bratland.

– Dette er rettferdig

Men administrasjonen i Helse Midt tar ikke hensyn til møringene. Administrerende direktør, Gunnar Bovim, viser til at prinsippvedtaket ble gjort allerede i april.

– Jeg forholder meg til styrets vedtak om å iverksette dette fra 2012.

Gunnar Bovim mener omfordelingen av 133 millioner kroner er rettferdig.

Dette er en modell som reflekterer befolkningens behov. Det er ofte tradfisjoner som viser hvor mye de ulike regionene har brukt av spesialisttjenester.

– Det er fraktisk flere innleggelser og flere polikliniske besøk i Møre og Romsdal enn i Trøndelag. Vår forpliktelse er å sørge for at fylkene har likeverdige helsetjenester.

Lei av møremaset

– Møringenes protester er ganske forstemmende å høre, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Sandvik har tatt til orde for at St. Olavs Hospital burde fått minst 20 millioner mer enn den foreslåtte modellen for å rette opp mange års skjevheter.

Les også:

– Når Møre og Romsdal har fått flere hundre millioner kroner for mye over flere år blir det litt underlig når Sør-Trøndelag blir kritisert for å si at vi må rette opp denne urettferdigheten.

Olav Bratland mener Helse Midt heller bør kreve mer penger fra Staten enn å krangle internt.

Les sakspapirene til styremøtet i Helse Midt Norge