Strid om sykepenger i Trondheim

Det er strid om sykepenger i Trondheim kommune. Kommunen mener at ansatte som er delvis uføre, ikke har rett på sykepenger, mens fagbevegelsen er uenig.

Sykefravær

Trondheim kommune vil ikke gi penger til delvis uføretrygdede. Fagforbundet reagerer.

Foto: Perfecto Insecto/Flickr.com/Creative Commons

Striden mellom Trondheim kommune og de ansattes organisasjoner står om delvis uføre har rett på sykepenger når de har hatt sykefravær i den resterende posten sin og om de har egenmeldingsrettigheter.

I løpet av 2013 har LO, Unio og YS, som blant annet organiserer kommunalt ansatte, mottatt flere henvendelser fra medlemmer som er delvis uføre og mottar midlertidig delvis uførepensjon fra sin pensjonskasse.

Svaret fra kommunen har vært nei som henviser til NAV som de mener er sykepengeansvarlig.

Hovedtillitsvalgt i fagforbundet i Trondheim, Inger Rose Mathisen, mener Trondheim kommunes administrasjon viser en usosial holdning i saken

– Vi mener dette er en ekstra belastning for dem som allerede er syke. Vi er uenig i tolkningen.

Noen ansatte får ikke sykepenger

Kommunaldirektør i Trondheim, Elin Solbu

Kommunaldirektør Elin Solbu i Trondheim kommune sier lovverket er klart når det gjelder sykepenger til delvis uføretrygdede.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Mathisen har opplevd flere ansatte som ikke har mottatt sykepenger.

– Fordi at søknadsskjemaene og tidsfristen ikke var riktig. En del ansatte har sagt opp sin midlertidige uføregrad som en konsekvens av dette.

Det foregår nå samtaler mellom organisasjonene på den ene siden og Kommunenes Sentralforbund, som representerer Trondheim kommune på den andre, forteller kommunaldirektør Elin Solbu i Trondheim kommune, som forklarer uenigheten slik

– Dette er i utgangspunktet folk som har mistet retten til sykepenger. Da sier folketrygdloven at man skal være helt arbeidsfør i 26 uker før man får rett til sykepenger.

Solbu skjønner likevel de ansattes frustrasjon.

– Jeg har ikke problemer med å forstå at en ansatt kan føle det som urettferdig. Men da får man ta det med dem som bestemmer lovene.