Strid om skolenavn

Fylkespolitikerne forslår at de nye videregående skolene i Trondheim skal hete Hannah Ryggen, Thora Storm og Strinda vgs.

Gerhard Schønings skole

Gerhard Schøning eller Thora Storm? Det ligger an til strid når fylkestinget skal bestemme navnene på de tre nye videregåendeskolene i Trondheim.

Foto: Tor Beisvåg

Hva bør skolene hete? Si din mening nederst!

Lærere ved Brundalen, Ringve og Ladejarlen reagerer på forslaget til navn når seks av byens videregående skoler skal slås sammen til tre.

Fylkespolitikerne har foreslått at den nye skolen bestående av Brundalen og Ringve skal kalles opp etter Hannah Ryggen. Adolf Øyen og Gerhard Schøning foreslår politikerne skal hete Thora Storm. Og Ladejarlen og Strinda beholder navnet Strinda.

- Ingen tilknytning

– For mange er Hannah Ryggen ukjent. I tillegg er det mange som synes at navnet ikke dekker det de holder på med på skolen. Vi føler at navnet ikke sier noe om hva skolen skal bli, sier klubbleder for Skolenes landsforbund ved Brundalen, Stein Borgersen.

Hannah Ryggen regnes for å være blant Norges fremste vevkunstnere. Hun var anti-fascist, feminist og humanist og bodde store deler av livet i Ørland kommune på Fosen. Senere flyttet hun til Trondheim hvor hun bodde fram til hun døde i 1970.

Heller ikke ved Ladejarlen er lærerne fornøyde. Skolen skal slås sammen med Strinda vgs. og her har fylkespolitikerne foreslått å beholde det gamle Strinda.

– Vi er veldig skuffet over forslaget. Vi ønsker et nytt navn, i og med at dette er to sammenslåtte skoler. Når to kulturer smelter sammen, så er navnet veldig viktig. Det har ikke politikerne skjønt. Nå føles det som at Ladejarlen blir lagt ned og flyttet til Strinda, sier klubbleder Terje Moen ved Ladejarlen.

Mange forslag

Ved Gerhard Schøning og Adolf Øyen er de derimot fornøyde med forslaget om å kalle den nye skolen opp etter Thora Storm. Hun var en skolebestyrer, kvinnesaksforkjemper og underviste blant annet ved Trondheim katedralskole.

Det er fylkeskommunen som satte i gang arbeidet med å finne nye navn til de tre skolene. Egne navne-komiteer ble satt ned på de forskjellige skolene for å komme med forslag. Føringene fra politikerne var at det helst skulle være stedsnavn eller et kjent trønders navn som skolen eller området kunne forbindes med.

Charlottenlund, Jakobsli, Tyholt og Thomas Angell var blant forslagene som kom på bordet. Men da fylkeskommunens opplæringskomité kom med sine navneforslag, var ingen av de foreslåtte navnene tatt med videre.

Strinda vgs, fikk etter mye engasjement blant lærere og elever, medhold i å beholde Strinda-navnet. Det opplever lærere og elever ved Ladejarlen som urettferdig.

– Vi følte at vi hadde lyst til å løfte fram navn fra Trøndelag som ikke var så godt kjent. I tillegg hadde vi lyst til å løfte fram damenavn. Det finnes veldig mange skoler som er oppkalt etter men, men ikke så mange etter damer. Derfor synes vi at det hadde vært artig å få fram det også, sier leder av opplæringskomiteen hos fylkeskommunen, Karianne Tung.

Åpen for debatt

Hun sier at ingen av navnene er endelig bestemt enda. Hun er fortsatt åpen for en debatt om hva de nye skolene skal hete.

– Fylkestinget skal ta et endelig standpunkt til navna 3.mars. Nå har vi løftet fram våre forslag og så får vi se hvilke reaksjoner det blir, avslutter Tung.