MDG og Ap i strid om E6: – De har solgt skinnet lenge før noen har observert bjørn

Miljøpartiet De Grønne gikk i strupen på samarbeidspartner Ap i debatten i Trondheim bystyre om ny E6. Ap hevdet på forhånd at det var enighet mellom de fire samarbeidspartiene, men det ble avvist av MDG .

Leistad Ny E6

NY VEI: Slik skal ny firefelts E6 mellom Ranheim og Stjørdal bli. Motorvegen har skapt strid innad i det rødgrønne samarbeidet i Trondheim.

Foto: Nye Veger

Hele strekningen hvor Nye Veier har planlagt ny E6 går fra Ranheim i Trondheim til Stjørdal. Politikerne i Malvik og Stjørdal har sagt ja til utbyggingen. Torsdag kveld sa et flertall i Trondheim bystyre ja til planene.

Arbeiderpartiet i Trondheim sa ja til ny firefelts vei med fartsgrense på 110 kilometer i timen på strekningen. MDG mente dette var i strid med visjonen om nullvekst i biltrafikken.

Torsdag formiddag var det samtaler mellom Miljøpartiet De Grønne (MDG), Ap, SV og Sp i den rødgrønne koalisjonen i byen, i forkant av kveldens bystyremøte.

– Vi har forslag til en avtale vi skal forhandle videre på. Det har vært et tøft møte. Vi har kommet fram til enighet. Det er jeg veldig glad for, sa Roar Aas fra Arbeiderpartiet til NRK torsdag ettermiddag.

MDG avviser enighet

Ola Lund Renolen

KRAV: Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet De Grønne har hatt samtaler med Ap i Trondheim i dag. MDG har stilt en rekke krav til Ap for å fortsette samarbeidet.

Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven

MDGs leder i bystyret avviste på sin side at det er noen enighet:

– Vi konstaterer at Ap varsler at alt har løst seg mens vi sitter og diskuterer i MDGs bystyregruppe. Da har de nok solgt skinnet lenge før noen har observert bjørn i Trøndelag, skrev kommunalråd Ola Lund Renolen i en melding til NRK.

Noen timer senere avviste MDG avtalen og stemte imot under avstemminga i bystyret.

Mål om nullvekst truet

MDG mener nullvekstmålet de har blitt enige om i Trondheimspolitikken er truet. I juni inngikk regjeringa en ny såkalt byvekstavtale med Trondheim. Målet med denne er null vekst i trafikken i perioden 2020–2029.

Da er det paradoksalt at staten gjennom Nye Veier planlegger ny hovedvei, mener MDG.

– Vi har en avtale med staten om å nå et nullvekstmål i biltrafikken, og for at vi skal nå målet får vi penger. Så gjør staten i tillegg grep som gjør at det blir veldig vanskelig for oss å nå målene, sier kommunalråd Ola Lund Renolen (MDG).

Erna Solberg under åpning av byggeprosjekt på E6 mellom Ranheim og Værnes

I GANG: Statsminister Erna Solberg markerte byggestart på ny firefelts motorveg mellom Ranheim og Stjørdal denne uka. Før bystyret i Trondheim har sagt ja eller nei til ny veg.

Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

– Det er ganske mange paradokser her, men de styrer faktisk ikke vi.

Partiet viser til at store veiutbygginger gjerne gir økt biltrafikk. På den nye E6 sør for Trondheim har trafikken økt med nesten 4 prosent.

– Vi har sett at det gir mer trafikk når man gjør det enklere og raskere og bruke bilen. Da vil nullvekstmålet bli utfordre, sier Tore Dyrendahl (MDG), som leder areal- og samferdselskomiteen i Trondheim.

Han får støtte fra forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt:

– Når man bygger en ny vei med høyere hastighet og bedre kapasitet, må man regne med at man får økt biltrafikk. Det er det resultatet man har sett både i studier i Norge og i byer i andre byer i verden, sier Tennøy til NRK.

Hun peker spesielt på studier instituttet har gjort etter lignende veiutbygginger i Ålesund og Oslo.

Vurderer å bryte ut

MDG krever at Ap går med på en rekke klimatiltak for å godta utbyggingen, forteller Dyrendahl.

– Det er kjempekrevende at man går inn for en slik veg. Nå er det viktig å se om det går an å finne kompenserende tiltak. Det gjør det veldig krevende når man bygger ut E6 en å nå nullvekstmålet. Det betyr at vi må trappe opp innsatsen enda mer, sier MDG-politikeren.

Stavsjøtunnelen ny E6 Ranheim-Stjørdal

MER TRAFIKK: Det blir doble tunneler på ny E6. Her ny planlagt Stavsjøtunnel. Forsker Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt sier at ny motorveg nord for Trondheim vil bety mer biltrafikk.

Foto: Nye Veger

I Viken gikk SV og MDG ut av fylkesrådet etter at E18-prosjektet ble godkjent av fylket.

MDG har truet med å bryte ut av samarbeidet også i Trondheim. Men kommunalråd Renolen klar på at samarbeidet med Ap kan ha en sjanse hvis Ap går med på tiltak.

– Vi prøver å komme fram til noe som gjør at vi får gode prosesser som kan avbøte det vegen påfører oss. Det kan være nok til at vi fortsatt blir med på samarbeidet, sier Ola Lund Renolen.

Det er torsdag kveld ikke klart om tiltakene som ble vedtatt er nok til at MDG blir værende i flertallssamarbeidet med Ap, SV og Sp i Trondheim.

Byggingen har startet

Statsminister Erna Solberg markerte byggestart på ny E6 fra Trondheim til Stjørdal denne uka, altså før politikerne i Trondheim hadde sagt ja.

21 av de 23 kilometerne var klar for en storstilt utbygging før bystyremøtet i Trondheim. Ny E6 vil koste 4,3 milliarder kroner og stå ferdig i 2025.

I Stjørdal vedtok politikerne utbyggingen før en pågående klimakartlegging er klar. Dette har fått SV til å reagere.

– Jeg tenker at vi kommer til å bygge en vei her uansett. Så må vi gjøre kompenserende tiltak hvis den veien går utover andre miljøtiltak, sa statsminister Erna Solberg (H) til NRK tidligere i uka.

Bystyret i Trondheim sa ja til ny reguleringsplan og ny firefelts E6 med 41 mot 24 stemmer. De som stemte for utbygging var Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og en representant fra Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti. De som stemte mot var SV, MDG, Rødt, Venstre og to fra Pensjonistpartiet.

Vedtaket i Malvik kommunestyre er klaget inn av Naturvernforbundet og Norges Bonde- og Småbrukerlag og må behandles på nytt.