Hopp til innhold

Mener kobbergruve kan redde bygda – reineiere takker nei

Fraflytting truer en av landets minste kommuner. Likevel kan det bli nei til over 100 nye arbeidsplasser.

Reineiere Røyrvik

26 år etter at gruva ble lagt ned, kan det bli oppstart. Området er svært viktig for reindrifta, sier reineier Maahke Joma.

Foto: Snorre Tønset

Politikerne i fjellkommunen Røyrvik i Trøndelag må snart si ja eller nei til et stort antall nye arbeidsplasser – og ny aktivitet i ei gammel kobbergruve i Joma.

Gruva ligger i et viktig beiteområde for rein, og sørsamene liker ikke planene.

Nå ber 16 næringsdrivende om at det holdes ei folkeavstemning for å kartlegge hva innbyggerne mener om gruvedrift, og de forventer at saken kommer opp i kommunestyret i neste uke.

Jeg har ikke tatt stilling til om vi bør legge opp til en rådgivende folkeavstemning, og er usikker på om det er riktig, sier ordfører Hans Oskar Devik (Sp) i Røyrvik kommune.

Røyrvik kommune

Siden gruvedrifta ble lagt ned for 26 år siden har folketallet sakte, men sikkert gått ned i Røyrvik, et av landets minste kommuner.

Foto: Snorre Tønset

Mener politikerne må bestemme seg

Røyrvik er landets tredje minste kommune med 429 innbyggere, og har opplevd fraflytting etter at gruva ble lagt ned i 1998.

– Det er ganske dystert framover. Noe må skje og folketallet går ned, sier Lars Egil Solberg. Han eier og driver Solberg maskin og transport, som har fem faste ansatte og en del vikarer.

– Det er vinn eller forsvinn, og kniven på strupen for kommunen, sier Hilde Trones fra Limingen gjestegård.

Hun håper på ei folkeavstemning og at saken avgjøres fort. Gruva kan bli en ny mulighet. Det trenger ikke være et valg mellom reindrift og gruve, mener de næringsdrivende.

Hege Grøndal, innehaver, Røyrvik bakst og konditori

Hege Grøndal, innehaver, Røyrvik bakst og konditori er ei av 16 næringsdrivende som har skrevet under på et brev. De ber politikerne avgjøre om det blir ny gruvedrift før høstens kommunevalg.

Foto: NRK

Blir tatt opp i kommunestyremøtet

Brevet fra de næringsdrivende skal legges fram på kommunestyremøtet 28. mars, sier ordfører Hans Oskar Devik.

Da vil det bli anledning til å komme med tilbakemelding på hvordan saken skal behandles videre.

– Dersom kommunestyret ønsker det kan jeg legge fram en sak til neste kommunestyremøte, der vi får fram argumenter for eller imot en folkeavstemning, sier ordføreren.

Reguleringsplanen for ny gruvedrift i Joma vil etter planen bli lagt fram til ny førstegangsbehandling.

Valget må snart tas.

Reineiere vil utrede konsekvenser bedre

Det svenske gruveselskapet, Blue Lake Minerals, vil investere 750 millioner kroner, og drive gruva i Joma i 15-20 år.

De lover mellom 100 og 115 arbeidsplasser direkte i gruva og store oppdrag til lokalt næringsliv. Selskapet sier de skal rydde opp i gamle miljøsynder, og de lover en gruve nesten uten forurensende utslipp.

– Bygdefolket er lovet gull og grønne skoger, men vi må ha et grunnlag for å ta avgjørelsen på, sier Maahke Joma, leder i Østre Namdal reinbeitedistrikt.

Reindriftsnæringa ønsker ingen folkeavstemning om ny gruvedrift nå.

– Vi må ha et grunnlag for å ta avgjørelsen på. Nå vet vi ikke konsekvensene for reindrifta.

Reindriftssamene etterlyser en uavhengig konsekvensutredning, som de har tillit til.

Les også: Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg

Vindparken på Fosen mars 2023.
Vindparken på Fosen mars 2023.

Reineiere Røyrvik

De mener folk ikke kan ta et valg om gruvedrift, før konsekvensene for reindrifta er godt nok belyst. Fra venstre reineierne Anders Anta Joma og Maahke Joma fra Østre Namdal reinbeitedistrikt.

Foto: Snorre Tønset

Viktig område

På vidda rundt Røyrvik har sørsamene drevet med rein i århundrer, de frykter at ny gruvedrift vil ta enda mer av reindriftsområdene.

– Her er vi midt i kalvingsland. Det er flyttveier og trekkveier rett forbi. Det er et viktig område som kan gå tapt med gruvedrift, frykter de.

Fem til seks familier driver reindrift i dette området i Røyrvik, og her beiter reinsdyra fra april til desember.

– Skal vekst i samfunnet gå på bekostning av næringene som har holdt på her i uminnelige tider, da er jeg imot det ja, sier Anders Anta Joma, nestleder Østre Namdal reinbeitedistrikt.

Les også: Gruva stengte for 22 år siden. Nå frykter nabo at anlegget vil rase sammen

Forfall ved Joma Gruver
Forfall ved Joma Gruver

Nedlagt gruve Røyrvik

Nedlagt gruve i Røyrvik. Bygningene står fortsatt 26 år etter at drifta ble lagt ned. Nå er det planer om ny drift.

Foto: Snorre Tønset

Pris på kobber til himmels

Det grønne skiftet har sendt prisene på kobber til himmels. Ny gruvedrift kan bli lønnsomt for svenske investorer, men også gi muligheter for Røyrvik. Kopper trengs til elbiler og når samfunnet skal elektrifiseres.

Den tidligere statsråden Bjarne Håkon Hanssen er kommunikasjonsansvarlig for det svenske gruveselskapet

– I 40 år har vi plagdes med fraflytting og et sånt nytt stort prosjekt føles magisk. Det er en enorm mulighet.

Hanssen mener saken er godt utredet også for reindriftsnæringa. De var der i alle de 25 årene det var gruvedrift.

– Vi har utredet det grundig for reindrifta, og vi har brukt eksterne rådgivningsselskap. Det er en uavhengig rapport som er ferdig og klar til å legges til grunn for konsultasjonsmøter med reindrifta.

Han sier de ønsker en tett dialog med reindrifta slik at konsekvensene for dem blir minst mulig.

Bjarne Håkon Hanssen

Toget for Røyrvik går nå, sier Bjarne Håkon Hanssen, kommunikasjonsansvarlig i det svenske selskapet, Blue Lake Minerals.

Foto: Snorre Tønset

Hva med miljøkonsekvensene?

Vi skal rydde opp i gamle miljøsynder, så bare der så vil vi få en bedring av miljøet ved at vi kommer i gang. Planen vil i veldig liten grad ha negativ virkning på miljøet.

Gruveslam og overskuddsmasse skal ikke flyte ut i naturen, men legges inn i gruvene, sier Hanssen.

Vidde Røyrvik

Et viktig beiteområde for rein i Røyrvik. Her planlegges oppstart av gruva, som holdt på her for 26 år siden. Gruvedrifta kan vare de neste 15 til 20 åra.

Foto: NRK

Ordfører mener det er ei skjebnetid

Næringslivet mener at et nytt kommunestyre vil bruke tid med å komme i gang med sitt arbeid, og derfor må dagens politikere avgjøre saken.

– Jeg tror det er veldig viktig at får gjennomdiskutert saken grundig, slik at det er noe vi kan stå i lag med, og leve lag med også i framtida, sier ordfører Hans Oskar Devik.

Rådhuset og kommunen der han jobber sysselsetter halvparten av de yrkesaktive i Røyrvik. Reindrifta er viktig og den desidert største primærnæringa.

– Hva er status i Røyrvik kommune akkurat nå?

– Vi er inne i ei skjebnetid, rett og slett. Ting må begynne å skje, pilene må begynne å peke oppover igjen. Vi må greie å snu de negative trendene som over tid har truffet Røyrvik og generelt mye av Distrikts-Norge.

Hans Oskar Devik, ordfører Røyrvik.

Ordfører i Røyrvik, Hans Oskar Devik, sier det er viktig å diskutere saken grundig før de takker ja til eller ny gruvedrift og over 100 arbeidsplasser.

Foto: NRK

27.03.23: NRK har lagt til ordet «mener» i tittelen i saken.