Strengere krav for å fly med drone

Svenskene har innført forbud mot all fotografering fra drone. I Norge tar Luftfartstilsynet grep for å sikre kompetansen blant drone-operatørene.

Drone

Drone med kamera kan ta fine oversiktsbilder.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Bruk av drone ble forbudt i Sverige høsten 2016.

Pådriveren har vært det svenske Datatilsynet som har fokusert på at kameradroner kan brukes til personovervåkning.

Drone

Drone med kamera kan fly høyt.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen/NRK

I Norge må den som vil fotografere med drone i tida framover bestå en teoretisk eksamen i regi av Luftfartstilsynet.

Drone-operatører tilbys nettbaserte kurs og alle må bestå en teoretiske prøve innen 1. februar.

Sjekk av drone-operatører

– Dette er en viktig kvalitetskontroll for operatører som skal bruke komplekse operasjoner. Vi må kunne sjekke at de faktisk har kunnskapen som de må ha. Det gjør det også enklere for oppdragsgivere å sjekke at operatører har nødvendige tillatelser, sier flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal.

Hun mener dette er med på å øke sikkerheten.

Roy Haugberg med drone

Roy Haugberg, en av mange drone-operatører som må ta Luftfartstilsynets netteksamen før 1. februar.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen/NRK

Svensk forbud

– Hva tenker du om svenskenes droneforbud?

– Det svenske datatilsynet ser på dronefilming som inngrep i privatlivets fred. Vårt Datatilsyn har gjort en del arbeid rundt dette for å sikre at man ikke blir krenket og blir tatt bilde av på nært hold.

Datatilsynet har laget en anbefaling for hvordan drone skal brukes i Norge.

Drone

Det er strenge regler for bruk av drone i Norge. Du kan ikke fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet og ikke nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med flere enn 100 personer.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen

Eksamen på trafikkstasjonen

For å ta teoriprøven er det bare å stikke innom en lokal trafikkstasjon og trekke kølapp. Resultatet får man rett etter testen. Bruk av drone blir mer og mer vanlig i Norge og blir brukt både av hobbyflygere og profesjonelle aktører.

En av drone-operatørene er Roy Haugberg.

– Det er en del lover og regler i luftfarten. Konsekvensen er at det blir mere seriøse aktører, noe som er positivt for bransjen.

For fotografer med RO1-godkjenning kreves ikke ny eksamen, alle andre som fotograferer for kommersiell bruk og har RO 2 eller RO 3 -godkjenning må ha ny eksamen.