Normal

Strengere i strandsonen

Flere må fjerne ulovlige byggeprosjekter.

Klar høstmorgen ved stranden
Foto: Dagfinn Aune

Trønderske kommuner er blitt mye strengere i forhold til bygging i strandsonen.

Tar seg til rette

Namsos er en av kommunene som oftere krever at grunneiere fjerne ulovlige veger, fyllinger og tilbygg.

- De bygger uten å melde fra, uten å spørre i det hele tatt, det har vi hatt mye av.

Leder ved byggesakskontoret i Namsos, Helge Guntvedt, sier folk ofte har tatt seg til rette i byggesaker.

- Og så kan det være saker som er meldt inn men som vi ikke har fått kontrollert før de er kommet i gang.

Økt samarbeid avslører flere

Kommunene samarbeider tettere med folk fra Statens Naturoppsyn som oftere er ute både på sjøen og på land.

Etter initiativ fra Statens Naturoppsyn er for eksempel en grunneier pålagt å fjerne både ei fylling og et uthus ved ei hytte.

- Vi får en del saker fra dem, de tar bilder og sender over og vil ha sjekka om det er gitt tillatelse.

Alle kommuene er pålagt av sentrale myndigheter å prioritere utbygginger i strandsonen, og det ikke er lov å bygge nytt mindre enn hundre meter fra sjøen. Namsos har nå ansatt flere ved byggesakskontoret.

Det betyr også at flere ulovligheter blir avslørt.

- Det kan være hytteeiere eller veibygging, forsåvidt grunneiere også, som vi er nødt til å henvende oss til, sier Guntvedt.

Det kan være mulig å bygge nytt nærmere enn hundre meter fra sjøen, hvis det står ei gammel hytte der fra før, men bare unntaksvis.

- Man må ihvertfall søke, sier Guntvedt.