NRK Meny
Normal

Stinn brakke - streikeviljen på topp

Storsalen i Samfundet i Trondheim var fyllt av streikende Unio-medlemmer i dag.

Streikemøte på Samfundet
Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Lisbeh Strickert som er leder i Utdanningsforbundet i Trondheim syns det var helt fantastisk å se motivasjonen til de hundrevis av streikende Unio-medlemmene som hadde tatt turen til Samfundet.

– Ja, her står stemningen i taket. Kampen vår har ventet i 20 år, så nå gjelder det, sa Strickert. I tillegg til at det er en viktig lønnskamp mener hun det er en viktig kamp for å sikre velferden i kommunene landet over.

Sto som sild i tønne

Lisbeh Strickert, leder i Utdanningsforbundet i Trondheim

Lisbeh Strickert, leder i Utdanningsforbundet i Trondheim.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

De streikende sto som sild i tønne i salen og videre utover i korridorene. Appellene fra talerstolen ble møtt med rungende jaaaa, og allsangen ljomet. De streikende er ikke enige i at deres krav vil tappe kommuner som har dårlig råd fra før.

- Skal vi ha dyktige fagfolk i kommunene så må vi betale for deres kompetanse og utdanning, mener Strickert.

Unios motpart, arbeidsgiverforeningen Spekter, vil gi kommunene en ekstra pott som de kan fordele blant sine ansatte slik kommuneledelsen mener der er best.

- Veldig provoserende! Et slikt tilbud er som en rød klut for oss – vi løser ikke likelønnsproblemet i kommunene med lokale potter, det må løses sentralt, sa en kampvillig Strickert på streikemøtet.

Vil unngå tvungenn lønnsnemnd

Også Bjørg Fenstad, leder i Sykepleierforbundet i Sør-Trøndelag, er provosert over tilbudet de fikk. De mener tilbudet var altfor dårlig og krever en helt klar likelønnsprofil med konkrete tilbud, og at den forhandles fram lokalt.

Bjørg Fenstad, leder i Sykepleierforbundet i Sør-Trøndelag

Bjørg Fenstad, leder i Sykepleierforbundet i Sør-Trøndelag.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

– Det er stor entusiasme, og det er gledelig å se hvor stor kampviljen er for likelønn og for bedre lønnsutvikling for kvinnedominerte yrker, mener Fenstad.

Tvungen lønnsnemnd kan bli aktuelt i sykepleierstreiken, men hun mener de er så ansvarlige at sjøl om de er kampvillige skal de klare å fortsette streiken uten fare for liv og helse.

- Det har vi klart for og det skal vi klare igjen. Her bør regjeringen og arbeidsgiverne komme på banen med et bedre tilbud til oss – det er hovedsaken, sa lederen for sykepleierne som så ble overdøvet av kampsang fra en fullsatt sal.

Streikemøte på Samfundet

De streikende sto som sild i tønne i salen og videre utover i korridorene.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n