Skoler og barnehager stenger fredag

Sykehjem, barnehager og skoler rammes av streiken, men skal du på leirskole er det håp.

Ny barnehage i Trondheim.
Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Klokken 12.30 torsdag ble det klart at partene i kommuneoppgjøret står for langt fra hverandre til at de klarer å bli enige. Det betyr at rundt 17.000 ansatte i kommunale tjenester, skoler og barnehager legger ned arbeidet.

  • Se oversikt over hvilke skoler, barnehager og sykehjem som blir ramma i Trøndelag nederst i saken.
Vi er i streik

17.000 kommuneansatte legger ned arbeidet i morgen.

Foto: NRK

Stenger fredag

– Det var umulig å finne en løsning innenfor den rammen staten ble enig om på 3,3 prosent, sier meklingsmann Dag Nafstad til NRK.

Skoler og barnehager holdt åpent torsdag, men fredag stenger de dørene, og foreldre må finne alternativt barnepass.

I tillegg rammes pleie- og omsorgssektoren, skoler og kommunale etater som plan- og bygning, trafikketaten og vann- og avløpsetaten av streiken.

Uoversiktlige effekter

Umiddelbart etter streikstart er det er uklart bilde av hvordan streiken rammer rundt omkring i Trøndelag. Trondheim kommune blir hardt rammet av streiken. Her er det sendt inn plassoppsigelse for 2.051 ansatte, en liste som kommunen har lagt ut på sine hjemmesider.

Men selv kommunens administrasjon tar forbehold for avvik på grunn av «feil i navnelister, innvilget dispensasjon fra streik, permisjoner og liknende».

I oversiktene nedenfor kan du se hvilke barnehager, skoler og sykehjem som har streikende ansatte fra fredag morgen. Men hvor hardt streiken rammer varierer fra skole til skole og sykehjem til sykehjem.

De forbundene som er i streik er Unio, Fellesorganisasjonen, Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund.

I Trøndelag tar Fagforbundet ut 1580 medlemmer, som fordeler seg slik:

Slik tar Fagforbundet ut sine medlemmer i Trøndelag

Bjugn

23

Røros

41

Skaun

33

Snillfjord

12

Stavne

8

Trondheim Kino KF

12

Trondheim

1057

Trondheim parkering

52

Sum Sør-Trøndelag

1186

Namsos

88

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

95

Steinkjer

96

Stjørdal

115

Sum Nord-Trøndelag

394

22 skoler rammes av streiken

Trondheimsskolen rammes hardt av streiken.

– Vi organiserer omlag 85-90 prosent av alle lærere i Trondheim, sier lokal streikeleder i Unio, Agneta Amundson, som til daglig er leder for Utdanningsforbundet i Trondheim.

– I første omgang er ca 30 prosent av disse medlemmene i skolen tatt ut i streik.

Charlottenlund barneskole med rundt 640 elever er en av barneskolene i Trondeim som rammes hardest. Her tas alle de 44 lærerne ut i streik. I tillegg blir SFO-leder og førstesekretær også tatt ut når streiken trer i kraft fredag morgen.

– Det blir ingen undervisning her fra fredag morgen. De som har SFO-plass vil ha et tilbud fra klokken 12. Ut over det blir skolen stengt, sier førstesekretær Brit Carson ved skolen, som selv skal stå streikevakt.

De fleste skolene vil gi et redusert SFO-tilbud til barna fra første til fjerde klasse.

Disse skolene rammes i Trøndelag

Berg skole

Bispehaugen skole

Blussuvold skole

Brundalen skole

Charlottenlund barneskole

Charlottenlund ungdomsskole

Eberg skole

Lade skole

Ladejarlen videregående skole

Lilleby skole

Markaplassen skole

Melhus videregående skole

Orkdal videregående skole

Ranheim skole

Ringve videregående skole

Rosenborg skole

Singsaker skole

Solbakken skole

Strinda videregående skole

Strindheim skole

Vikåsen skole

Åsvang skole

Kan redde leirskolen

En gruppe elever som er spesielt opptatt av om det er streik eller ikke er de som skal på leirskole til uka. Der kan streikeleder for Unio i Trondheim, Agneta Amundson, berolige elevene.

– Dersom en lærer skulle vært med på leirskole, og turen ikke blir noe av, så kan skolen sende inn søknad om dispensasjon. Vi vil behandle slike søknader forløpende, sier Amundson til nrk.no, og åpner for en velvillig innstilling til slike søknader.

– Vi ønsker ikke å ramme tredjepart.

Barnehager annenhver dag

Av de 22 barnehagene som tas ut i streik fredag, er Blomsterbyen barnehage en av de som rammes hardt.

Avdelingene både på Moholt og Nardo blir berørt når 16 pedagoger går ut i streik. Alle foreldre fikk beskjed om konsekvensene onsdag.

– Fredag blir det ikke gitt et pedagogisk tilbud til barna ved barnehagen. Men vi vil ha et tilsynstilbud, det vil si at vi har åpent fra 08 til 12, hvor barna er sammen med assistenter og fagarbeidere, sier Merete Aune, tillitsvalgt ved Blomsterbyen barnehage.

Men med færre på jobb enn til vanlig, er det ikke mulig for barnehagen å gi alle barna et tilsynstilbud hver dag.

– For at dette skal bli mest mulig rettferdig, er barna nå delt opp i mindre grupper. Alle får komme annenhver dag, sier Aune.

Disse barnehagene rammes i Trøndelag

Bispehaugen barnehage

Blakli barnehage

Blomsterbyen barnehage

Brøset barnehage

Eberg barnehage

Jakobsli barnehage

Kuhaugen barnehage

Lade barnehage

Ladestien barnehage

Majorstuen barnehage

Nardo barnehage

Nardosletta barnehage

Nidaros barnehage

Nidarvoll og Sunnland barnehage

Presthus gård og Vikåsen barnehage

Ranheim barnehage

Sentrum barnehage

Sildråpen barnehage

Smidalen og Utleir barnehage

Strinda barnehage

Strindheim barnehage

Svartlamon kunst- og kulturbarnehage

Disse sykehjemmene rammes i Trøndelag

Brundalen helse- og velferdssenter

Buran helse- og velferdssenter

Lade hjemmetjeneste

Laugsand helse- og velferdssenter

Persaunet helse- og velferdssenter

Ranheim helse- og velferdssenter

Strinda hjemmetjeneste

Strindheim hjemmetjeneste