Streetlight lover å få orden på regnskapet

Organisasjonen Streetlight har samlet inn millioner etter tyfonen på Filippinene, men skylder på prioriteringer og ressursmangel for at de ennå ikke har fått godkjenning fra Innsamlingskontrollen.

Streetlight

– Pengene har gått til evakueringen, midlertidige bygg, ny tomt, nybygg og vedlikehold, sier grunnlegger og leder av Streetlight, Erlend Johannesen.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Streetlight ble stiftet i 2004 av Erlend Johannesen, og besto av et barnehjem for gatebarn, en skole og en medisinsk klinikk i Tacloban. Før tyfonen på Filippinene i november i fjor var organisasjonens inntekter beskjedne, men i etterkant av katastrofen har Streetlight samlet inn 15 millioner kroner.

Problemet er at organisasjonen ikke har kunnet gjøre rede for regnskap og pengebruk for 2012 og 2013. De er dermed ikke registrert i Innsamlingsregisteret, som skal sørge for at innsamlinger gjennomføres og pengene forvaltes forsvarlig.

Erlend Johannesen

– Ti års regnskap i Filippinene ble vasket bort, sier Erlend Johannesen som forklaring på forsinkelsen.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Robert Hoven

Styreleder i Streetlight, Robert Hoven, sier åpenhet er viktig for organisasjonen.

Foto: Privat / NRK

– Regnskapet blir sendt til Innsamlingskontrollen i helga, sier Erlend Johannesen til NRK på fredag.

Han understreker at Streetlight har et sterkt ønske om å være med i registeret, og er glad for at folk er engasjert i hvordan pengene blir brukt.

LES: Erlend Johannesen reddet barnehjemsbarna

– Hverdagen vår ble snudd på hodet

– I Norge er det fritt frem for å samle inn penger, men vi oppfordrer til kun å gi til de organisasjonene som er registrert i Innsamlingsregisteret og som frivillig lar seg kontrollere, sier daglig leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen til Adresseavisen, som omtalte saken først.

Nå vil de se regnskapet til Streetlight, blant annet for å se hva de innsamlede pengene går til.

Styreleder i Streetlight, Robert Hoven, sier organisasjonen i Norge inntil inntektsøkningen i fjor ikke var revisorpliktig og derfor nedprioriterte å bruke ressurser på revisjon og innmelding i Innsamlingsregisteret.

– Men hverdagen vår ble snudd på hodet etter tyfonen i november, både økonomisk og det gjelder oppmerksomhet, sier han til NRK.

– Blir i orden i helga

Hoven sier de begynte med regnskapet for 2012 og 2013 like etter tyfonen rammet barnehjemmet, engasjerte regnskapsfører og revisor og brukte de første tre månedene i 2014 på å få tallene på plass.

– Dette tok lengre tid enn vi hadde håpet. En av grunnene var at mye av dokumentasjonen på Filippinene var borte. En annen grunn er at vi har fortsatt å være en frivilligbasert organisasjon, med kun en ansatt i en 20 prosent stilling. Vi har derfor ikke hatt kapasitet til å sette full kraft på dette.

Nå er regnskapsfører leid inn, regnskapet ble sendt inn etter påske, og kom tilbake fra revisor for to uker siden. Hoven garanterer at søknaden til Innsamlingskontrollen vil bli sendt i helga.

– Hvorfor har dere ikke brukt større ressurser på noe så viktig som regnskap?

– Det har med prioriteringer å gjøre. Vi har valgt å bruke våre ressurser i organisasjonen, og det er ikke lett å kjøpe fri folk fri fra jobbene sine. Vi har også en enorm respekt for midlene vi disponerer, og vi ønsker å minimere de administrative kostnadene.

Erlend Johannesen sier de er i tilnærmet full drift igjen i Tacloban.

– Hadde det ikke vært for alle engangsbeløpene vi har fått ville vi aldri greid å komme tilbake. Problemstillingen nå er hvor mange barnehjem, klinikker og skoler vi skal bygge og som vi kan være trygge på at vi greier å drifte på sikt.

LES: Streetlight har sikret seg ny tomt til barnehjemmet

Erlend Johannesen sine egne iPhone-bilder fra tyfonen på Filippinene.

Se Streetlight-Erlend og barnehjemsbarna klamre seg fast på taket av barnehjemmet.