Mener Forsvarsbygg forskjellsbehandler

20 boligeiere på Ørland får snart tilbud om å selge boligen sin til Forsvarsbygg på grunn av flystøyen fra lampflybasen. Men Støygruppa er ikke fornøyd. De mener Forsvarsbygg behandler innbyggerne ulikt.

Storfamilien bodde sammen i en klynge

Så langt har 50 huseiere fått tilbud om å innløse huset sitt. I høst vil ytterligere 20 få samme tilbud. Eierne av denne gården er blant dem som har fått tilbudet. Bildet er tatt i forbindelse med NRK Brennpunkt sin dokumentar «Støy på landet».

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Forsvarsbygg er mest opptatt av hva som skjer innenfor gjerdet på kampflybasen. Det som skjer utenfor er venstrehåndsarbeid, sier leder i Støygruppa på Ørland, Hans Kristian Norset.

Neste høst kommer de første F35-flyene til kampflybasen, noe som vil bety mye støy for dem som bor i rød støysone. Forsvarsbygg har nå fått klarsignal fra Forsvarsdepartementet til å innløse nye 20 boliger og våningshus som ligger i sonen.

Hans Kristian Norset

Leder i Støygruppa på Ørland, Hans Kristian Norset, har forståelse for at Forsvarsbygg har en utfordrende jobb å gjøre: – Men jeg respekterer ikke måten de gjør jobben på.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Dette blir fremstilt som en gladnyhet. Forsvarsbygg har vel behov for en positiv sak nå, men innbyggerne forventer at husene skal innløses, sier Norset.

Mener spillereglene er endret

– Det skulle egentlig ikke komme en avgjørelse før ferien, men det fikk vi. Derfor ville vi ut med nyheten, svarer direktør for Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug.

Forsvarsbygg tilbyr dem i rød støysone innløsning av hus som tilhører boligfunksjonen.

– Garasje er inkludert, men hus utover det innløser vi ikke, fastslår Dobloug.

Dette er i strid med tidligere spilleregler, hevder Norset. Han var selv med i forhandlingene da en boligeier fikk erstatning for fjøs.

Han mener Forsvarsbygg driver forskjellsbehandling når de nå sier at kun bolighus og garasjer innløses.

– Støyen er ikke problemet – men hvordan Forsvarsbygg jobber, sier Norset.

Olaf Dobloug, direktør for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg

Olaf Dobloug, direktør for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg, kjenner seg ikke igjen i kritikken om at de holder tilbake informasjon. – Vi har vært åpne med befolkningen hele tiden. Vi prioriterer det som skjer utenfor gjerdet like mye som det som skjer innenfor, sier han.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Vi tilbyr innløsning av det som naturlig tilhører boligfunksjonen, gjentar Dobloug.

Videre sier han at Forsvarsbygg i noen tilfeller har tatt med flere hus som står på tomta – men dét uten at boligeier har fått erstatning for de ekstra byggene.

– Vi vektlegger likebehandling, men det er forskjeller vi må ta høyde for. Alle er i ulike situasjoner, sier Dobloug.

– Helt frivillig å flytte

Mange som bor i rød støysone driver landbruk. Forsvarsbygg mener landsbruksproduksjonen skal kunne skje som før, selv om bønder må flytte. Dobloug understreker at bønder dermed ikke får erstatning for næringstap:

– Det er helt frivillig for bønder å flytte. Vi kan ikke gi ulempeerstatning utover å innløse bolighus.

På Forsvarsbyggs nettsider skal det ha stått at de erstatter deler av næringstap. Norset sier det tar nattesøvnen fra mange bønder at praksisen endres:

– Det er umulig for bønder å omstille seg på et-to år. Noen må til og med gå fra dyre- til planteproduksjon.

Dobloug understreker at det ikke er avklart om bønder må legge om produksjonen.

Laster kart, vennligst vent...

Totalt 176 boligeiere i den røde støysonen ved Ørland kampflybase skal få tilbud om innløsning av bolighuset sitt innen 2019.

176 boligeiere skal få tilbudet

Forsvarsbygg skal tilby 176 boligeiere innløsning innen 2019. Hittil har 50 fått tilbudet, før de 20 nye får tilbud i høst.

– Vi er i rute, sier Dobloug.

Forsvarsbygg har søkt Ørland kommune om rivetillatelse på sju av allerede innløste hus. De venter fortsatt på svar.