Støtter styret i Rock City

Flere av Namsos-politikerne synes det er synd at ikke Rock City-styret valgte å gå til politiet, og anmelde selskapet. Likevel valgte politikerne til slutt å støtte avgjørelsen.

Namsos-politikerne

Namsos-politikerne støtter Rock Citys beslutning om å ikke anmelde selskapet til politiet. Likevel etterlyser de mer informasjon om hva som har foregått i Rock City.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Kåre Aalberg

Kåre Aalberg har tiltro til dagens ledelse i Rock City.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Det var i helga styret i Rock City valgte å ikke anmelde selskapet til politiet, selv om økonomien har vært ute av kontroll. Selskapet har fått ettergitt all husleie fram til i dag av Namsos kommune, og har likevel en negativ egenkapital på nærmere 11 millioner kroner.

Etterlyser informasjon

I dag møttes politikerne i formannskapet i Namsos, og flere etterlyser mer informasjon om hvor pengene i selskapet er blitt av.

– En anmeldelse ville kunne ryddet opp i det. Ikke minst i forhold til rykteflommen som går i Namsos om det som har skjedd i Rock City. Så langt er det jo bare vi politikerne som har tatt ansvar i saken. Det har ingen i Rock City gjort, sier Marit Haukø fra Arbeiderpartiet.

Men både Haukø og de andre politikerne understreker samtidig at de også skjønner at selskapet valgte å droppe anmeldelsen.

– Jeg skjønner at de måtte sette en strek for å få ro, og for å fokusere på jobben videre, sier Haukø.

Eier 36 prosent

Flere av politikerne understreker at dette er en svært vanskelig sak for kommunen. For Namsos kommune sitter med 36 prosent av aksjene i selskapet. Samtidig har de garantert for Rock Citys kostnader og avtaler. De er også utleier av lokalene, men politikerne er også ombudsmenn for befolkningen i Namsos.

– Vi bør forfølge hva Rock City egentlig har brukte pengene sine til. Folk i Namsos opplever at Rock City har vært et sted hvor enkelte har sikret seg lettjente penger, uten å stå til ansvar for det. Nå slipper disse fri, og folk i Namsos synes det blir feil, sier Høyres Hege Skillingstad.

Tidligere ordfører Kåre Aalberg fra SV mener denne debatten burde ha kommet før styret i Rock City valgte å ikke anmelde selskapet til politiet.

– Da kunne vi ha vært i forkant av styrets beslutning. Jeg har lest PWC-rapporten om det som har skjedd i Rock City svært grundig. Jeg mener rapporten utfordrer korrupsjonsbegrepet. Jeg sier ikke at det har foregått korrupsjon i Rock City, men det er utfordrende. For at vi skal komme videre, må vi få vite hva som har skjedd i selskapet, mener Aalberg.

Kåre Aalberg har tiltro til dagens ledelse i Rock City, og er trygg på at de nå vil gjøre en god jobb for å bringe selskapet videre.

– Men vi må også tenke på selskapets omdømme ute blant vanlige folk i Namsos, sier Aalberg.

– Ingen tar ansvar

Varaordfører Kjersti Tommelstad (SV) sa under møtet det som kanskje mange i Namsos føler i forhold til det som har skjedd i Rock City.

– Folk i byen er ikke fornøyd med at ingen i Rock City stilles til ansvar. Rock City kan ikke leve videre hvis ikke folk i byen har tillit til selskapet, sier varaordføreren.

Men til slutt ble politikerne enige om et vedtak der de støtter styret i Rock Citys beslutning om å ikke anmelde selskapet til politiet.

Nå har Namsos kommune søkt hjelp hos et advokatfirma som skal bistå kommunen i arbeidet med å stake ut veien videre. Men advokatene skal samtidig gjennomgå alle avtaler kommunen har i forhold til Rock City, og se på muligheten for å reforhandle noen av disse.

Kommunestyret skal i sitt møte 30. mai avgjøre om de skal satse videre på Rock City. Fram til da skal kommunens rolle i saken undersøkes grundig.