NRK Meny
Normal

Støtter PST sine vurderinger

Justispolitisk talsmann i Høyre, Anders B. Werp mener PST sine vurderinger må veies nøye når iranske studenter skal til Norge.

Hamideh Kaffash

Hamideh Kaffash må forlate Norge.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Faren for at norske utdanningsinstitusjoner og høyteknologiske virksomheter blir utsatt for forsøk på ulovlig kunnskapsoverføring også̊ i 2014, er ifølge PST stor, skriver Anders Werp i en uttalelse til NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderte saken til de iranske studentene i Trondheim og mener kunnskapen kan misbrukes av iranske myndigheter, og rådet derfor UDI til ikke å gi doktorgradsstudentene oppholdstillatelse.

Weng vil ikke uttale seg konkret om denne saken, men mener PST sine vurderinger er viktig.

– Det opp til PST å foreta de nødvendige faglige vurderingene, skriver Werp.

For lang behandlingstid

Anders Werp

Justispolitisk talsmann i Høyre, Anders B. Werp, mener PST gjør en viktig jobb.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

De iranske studentene har vært i Norge i over et halvt år, før de nå får beskjed om at de ikke får midlertidig oppholdstillatelse.

Anders Werp mener at behandlingstiden til iranske studenter tar for lang tid.

– Det er viktig at slike saker blir avgjort raskt, og raskere enn det som har skjedd i dette tilfellet.

– Utdanningsinstitusjonene må også få tydelig og god informasjon på forhånd, om hvilke hensyn som må ivaretas når det gjelder internasjonale interesser og forpliktelser, sier Werp.

De tre studentene kan bli kastet ut av landet i løpet av neste uke, hvis ikke UDI endrer sin avgjørelse.

– Berører det internasjonale samfunn

Snorre Valen

Snorre Valen mener behandlingstiden har vært for lang.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Han mener også at PST og UDI har viktig avgjørelser å ta når det gjelder iranske studenter i Norge.

– Disse vurderingene berører det internasjonales samfunns klare ønske om ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen, og Norges internasjonale forpliktelser i den sammenheng.

Han understreker også at PST har bekymringer rundt iranske studenter i landet.

– PST fastslår i sin trusselvurdering at Iranske aktører fortsatt står bak de fleste forsøk i Norge på å skaffe varer og teknologi som kan anvendes til fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.

– Dette ses i sammenheng med de internasjonale sanksjonene, som har medført omfattende restriksjoner på handel med Iran, avslutter Werp.

Tar saken til Stortinget

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Snorre Valen, uttalte seg i går om saken. Han mener regjeringen må ta ansvar for den lange behandlingstiden og hvordan saken har blitt håndtert.

– Det virker som denne saken er strengt behandlet. Jeg har forståelse for UDI sine vurderinger, men jeg syns ventetiden har vært altfor lang.

– Jeg ønsker å utfordre enten justisministeren eller utdanningsministeren i denne saken, sier Snorre Valen.