Valget 2017: – Innvandrere må engasjere seg

Få nordmenn med innvandrerbakgrunn stemmer ved valg eller havner på valglistene. Norsk-afghanske Dawood Shafahi mener både partiene og innvandrerne selv må skjerpe seg for å få opp engasjementet.

Dawood Shafahi

– Det er viktig også for innvandrernes fremtid at de engasjerer seg og deltar i valg, sier Dawood Shafahi.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

Dawood Shafahi (24) fra Afghanistan har vært norsk statsborger i knappe to år, og skal stemme for første gang 11. september. For steinkjerbyggen er det en selvfølge å bruke stemmeretten sin, men slik er det slettes ikke for alle innvandrere. De fire siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen blant innvandrere vært på bare 50 prosent.

– Innvandrere med norsk statsborgerskap er litt trege. De må komme seg ut, snakke med folk, lese og diskutere, mener han.

Shafahi er nå på leting etter å finne det partiet som passer ham best.

– Jeg følger med på nyhetene i aviser, på tv og facebook. Jeg går også inn på partienes nettsider og leser partiprogrammene punkt for punkt.

– Må gjøre seg fortjent til listeplass

Solveig Horne, Inge Ryan og Dawood Shafahi

Dawood Shafahi fikk norsk statsborgerskap for to år siden. Her fra den høytidelige seremonien med statsråd Solveig Horne og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan.

Foto: Solvår Flatås / NRK

Men utenlandsklingende navn på stortingslistene må han lete lenger etter. I trøndelagsfylkene finner vi bare to med innvandrerbakgrunn.

– Det er jo ingen rettighet å stå på ei valgliste. Det å representere et politisk parti er en tillitserklæring, og noe som du må gjøre deg fortjent til. Det gjelder alle politikere, uansett om du har minoritetsbakgrunn eller ikke, sier Fatima Almanea (22) fra Verdal, som står på Arbeiderpartiets stortingsliste.

At de politiske partiene har svært få innvandrere å velge blant henger ikke nødvendigvis kun sammen med mangel på politisk interesse, mener Almanea. Mange nye nordmenn har flyktet fra politisk forfølgelse i land uten demokratiske tradisjoner.

– I hjemlandet kan politikk og politiske prosesser være beskrevet med negative fortegn. Det kan være en del av forklaringen, tror hun.

Fatima Almanea

– Vi må alle skjerpe oss. Å stemme er en borgerplikt. Vår største fiende er sofaen, sier Fatima Almanea foran høstens valg.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

– Politikerne er for passive

– Det finnes mange som kommer fra fungerende demokratier, og som burde engasjere seg, sier John Lado, leder for asylmottaket i Namsos.

Han er opprinnelig fra Sør-Sudan, og ble norsk statsborger i 2011. Samme år ble han kommunestyremedlem for Sosialistisk Venstreparti.

John Lado

Norsk-sudanske John Lado engasjerte seg i politikken samme år som han ble norsk statsborger.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Men han kjenner bare vel 10 innvandrere som vil bruke stemmeretten sin ved årets stortingsvalg. Årsaken er at det er så mye annet som må på plass for nye norske borgere.

– Det tar ganske lang tid før man kommer dit at man kan engasjerere seg i samfunnet. De fleste strever, sier Lado.

Han forteller at mange innvandrere lurer på hvorfor norske politikere er så passive overfor sine nye landsmenn. Selv fikk han ikke kjennskap til alle partiene før etter to år i landet.

Lado, Almanea og Shafahi er enige om at en presentasjon av de politiske partiene må inn i introduksjonsprogrammet som alle nye nordmenn må gjennom.