Stortingsrepresentant: – Helse Midt bryter med føringer fra Regjeringen

Stortingsrepresentant, Olaug Bollestad, mener at Helse Midt-Norge kjører sitt eget løp på tross av føringer fra Regjeringen når de kutter i Blå Kors-tilbudet i Trondheim.

Blå Kors Lade behandlingssenter

KUTT: De ansatte ved Blå Kors Lade i Trondheim er bekymret for at ruspasienter vil miste det de trenger av behandling når det kuttes i tilbudet ved utredningsavdelingen i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Sju døgnplasser fjernes ved den såkalte utredningsavdelingen ved Blå Kors Lade behandlingssenter neste år.

Dette skjer som følge av at Helse Midt-Norge har inngått nye avtaler med private aktører for behandling av rusmisbruk.

De ansatte ved Blå Kors Lade frykter at pasientene vil falle utenfor når tilbudet kuttes på denne måten.

– Utrolig spesielt

Nå kommer også reaksjonene fra Stortinget. Stortingsrepresentant og medlem i Helse og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad, synes det virker som at Helse Midt-Norge bryter med føringene fra Regjeringa og samarbeidspartiene.

Olaug Bollestad

Stortingsrepresentant og medlem i Helse og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad, mener Helse Midt-Norge ser vekk i fra tidligere signaler fra Helsedepartementet.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Jeg synes det er utrolig spesielt at Helse Midt motarbeider de politiske signalene som sykehusene og foretakene har fått, nemlig det at de faktisk skal kjøpe en større andel av ideelle organisasjoner, sier Bollestad til NRK.

Helse Midt-Norge har fra 2013 til 2015 hatt en økning på seks døgnplasser og har i dag den laveste dekningsgraden av døgnplasser innen tverrfaglig spesialistbehandling av alle helseregionene.

I 2014 vedtok Stortinget at Helse Midt-Norge skulle øke med 25 plasser fra private aktører, men nå skal altså sju døgnplasser kuttes ved utredningsavdelingen for rusmisbrukere i Trondheim. Samtidig har dekningsgraden økt i de andre helseregionene.

Et bedre tilbud

Konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, mener at de har sitt på det tørre når det gjelder føringer fra Regjeringen.

Henrik Sandbu

Henrik Sandbu, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge, tror ikke at pasientene vil lide av innstrammingen.

Foto: Eir-J.Bue

– Vi har vært i en tett dialog med departementet i denne prosessen, og de er så langt vi har forstått fornøyd med de tilbakemeldingene vi har gitt. Vi har oppfylt intensjonen bak bestillingen fra departementet og gitt ruspasientene et bedre tilbud, noe som også avspeiles gjennom at ventetiden for pasientene har gått betydelig ned i Midt-Norge, sier Sandbu.

Han mener også at pasientene vil få like gode tilbud andre steder når utredningsavdelingen på Lade reduseres.

– Når det gjelder utredningsavdelingen ved Lade vil de pasientene få et fullgodt tilbud i våre egne helseforetak. De vil få et godt tilbud ved St. Olavs Hospital, i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, sier han.

Departementet godkjenner

Statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen, forteller at det er opp til Helse Midt å kutte i døgnplassene ved Blå Kors på Lade.

– Helse Midt-Norge har fortalt oss at dette handler om at de har jobbet med en kvalitetsheving av tilbudet. Dette gjør at det blir flere spesialister, styrking av øvrige behandlere og i tillegg vil flere av postene bli styrket. Dette er viktig for dem som trenger hjelpen, sier Erlandsen.