HUNT 4 rykker stadig nærmere

Stortingspolitikerne gikk tirsdag langt på vei i å love at staten bidrar med 45 millioner kroner til en ny, stor helseundersøkelse i Nord-Trøndelag.

HUNT

Staten vil trolig bidra til at forskingssenteret i Levanger kan sette i gang en ny helseundersøkelse i Nord-Trøndelag i 2017.

Foto: Tone Iversen / NRK

Kari Kjønaas Kjos

Kari Kjønaas Kjos er leder for Stortingets helse- og omsorgskomite.

Foto: Fremskrittspartiet

Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte tirsdag HUNTs forskningssenter i Levanger, og Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos som er komiteleder, ble imponert over det hun fikk oppleve.

– Dette er imponerende, spennende og et utrolig viktig arbeid som gjøres. Ikke minst for oss politikere som skal legge planer for folkehelsa. Selv er jeg veldig opptatt av rus, psykisk helse og mobbing som angår mange unge i dag. Så vi fra Fremskrittspartiet og Høyre er positive til at staten bidrar til en fjerde helseundersøkelse i Nord-Trøndelag, lover Kari Kjønaas Kjos.

Tre store undersøkelser

Siden 1980-tallet er nordtrønderne blitt undersøkt i tre store helseundersøkelser. I 2017 håper forskerne på HUNT i Levanger å gå i gang med den fjerde store undersøkelsen av nordtrønderne. Resultatene brukes av forskere innen veldig mange fagområder over hele verden .

– Både HUNT og Tromsø-undersøkelsen er veldig viktige, og vi vil støtte begge to videre, lover Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet.

– Undersøkelsene kan gi oss politikere veldig viktig kunnskap om hvordan vi skal hindre store helseulikheter i Norge, mener hun.

– Mangler bare staten

Steinar Krokstad

Steinar Krokstad er daglig leder for HUNTs forskningssenter.

Foto: NTNU

Cathrine Skonhoft er prosjektleder for HUNT 4, og er veldig glad for de positive signalene fra helsepolitikerne på Stortinget.

– Vi venter egentlig bare på helse- og omsorgsdepartementet og staten for å lykkes med finansieringen. Vi har søkt staten om 45 millioner kroner, og det tror jeg vi får, Fra før har både Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTNU og Helse Midt-Norge sagt ja, sier Skontoft.

Totalt vil den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag koste rundt 150 millioner kroner over tre år.

– Viktig kunnskap

Daglig leder ved HUNT forskningssenter, Steinar Krokstad, mener dette er et svært viktig arbeid for folkehelsa i Norge. Han mener også det er viktig å gi politikerne god kunnskap om temaet.

– Den nasjonale politikken har den største betydningen for folks helse. Det handler om samfunnsplanlegging, og hvordan vil legger til rette for fysiske aktiviteter. Det handler også om ernæringspolitikk, og hvordan man skal styre og prise næringsmiddelindustrien og varehandelen. Vi ønsker blant annet billig og sunn mat, sier Steinar Krokstad.