Ras stenger Fv 17 sør for Namsos

Geoteknikere er på vei til rasstedet på fylkesvei 17 mellom Steinkjer og Namsos, hvor store deler av veien i natt klappet sammen. Ingen personer ble tatt av raset.

Fv 17 mellom Steinkjer og Namos er stengt etter et større ras.

Løsmassene i en veifylling har rast ut i sjøen, noe som førte til at veien klappet sammen og sank ned i terrenget.

Politiet fikk melding om raset klokka 01.44 natt til tirsdag, etter at trafikanter hadde varslet Veitrafikksentralen.

Hele veiens bredde har sunket ned en halv meter i mer enn 100 meter ved Jakobvika, sør for Bangsund i Namsos kommune.

– Det er løsmassene i en veifylling som raste ut i sjøen. Dette førte til at veien klappet sammen og sank ned i terrenget, sier operasjonsleder ved Nord-Trøndelag politidistrikt, Morten Evensen.

Redd for ytterligere ras

Ras FV 17

Mesta driver med oppretting av svingene på rasstedet, men det er uklart om raset har med veiarbeidet å gjøre.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Da NRKs reporter var på stedet før klokka 4 i natt raste det fremdeles på stedet, og politiet var redd for at hele vika skal rase ut og ta med seg veien.

– Veibanen har gitt etter i til sammen 100-150 meter, sa politibetjent Tom Rune Brøndbo.

Politiet måtte lyse med lykter for å få oversikt over omfanget av raset.

Ifølge NRKs reporter var autovernet ødelagt på den ene siden av veien. Veien har ikke forsvunnet ut i vannet, men har tydelig falt sammen.

Var veiabeid på stedet

Fylkesvei 17 mellom Namsos og Steinkjer er en av Nord-Trøndelags mest trafikkerte veger. Nå er den sperret på begge sidene av rasstedet. Omkjøring må skje om E6 og Grong, via fylkesvei 17 til Skogmo og fylkesvei 760 til Grong.

– Vi venter på geologer fra Statens vegvesen som skal undersøke området. Men dette kan ikke skje før det blir lyst, sier operasjonsleder Evensen.

Det foregår omfattende veiarbeid på fylkesveien ved rasstedet, men det er uklart om dette har noen betydning for det som har skjedd. Det var i natt folk fra Mesta på begge sidene av rasstedet.

– Det er også folk fra vegvesenet og veimyndighetene på stedet nå, sier Evensen litt før klokka 6 tirsdag morgen.

Ras Jakobsund

Fylkesvei 17 er pendlingsvei mellom Steinkjer og Namsos, og stengingen vil ha betydning for mange reisende.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Vil lage midlertidig vei

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nord-Trøndelag, Magne Steiner Malmo, sier de etablerte en krisestab like etter klokka 2 natt til tirsdag.

– Vi har jobbet med å skaffe oversikt og å gi ut informasjon, sier han til NRK.

Malmo sier det er en viktig hovedferdselsåre som er stengt, og at det er viktig å få til trafikkflyt utenom fylkesvei 17.

– Stengingen medfører en stor omvei for bilistene. Vi har varslet Namsos kommune slik at de eventuelt kan lage alternative omkjøringer lokalt.

Magne Steiner Malmo

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nord-Trøndelag, Magne Steiner Malmo.

Foto: Statens vegvesen

En geotekniker har helt siden i natt forberedt seg på jobben som skal gjøres i rasområdet. Vegvesenet vil forsøke å lage en midlertidig vei på stedet, men vet ikke ennå når denne kan være i funksjon.

Malmo kan verken bekrefte eller avkrefte at raset har noen direkte forbindelse med veiarbeidet på stedet, men sier at det er fysisk avstand mellom raset og arbeidsstedet.

Har ingen teori om årsaken ennå

– Vi har sendt ut folk til stedet nå som er spesialister på befaring og analyse av slike områder. Målet er å raskest mulig få veien operativ igjen, sier Malmo litt etter klokka 9.30.

– Geoteknikeren skal avgjøre om man skal bruke det veilegemet man allerede har der, eller om veien må forskyves. En måte å gjøre det på er å fjerne masser og komme ned på fast grunn og bygge opp veien derfra.

Malmo sier de ikke vil spekulere i hva årsaken til raset kan være, men håper at de i løpet av noen timer vil ha et klarere bilde av hva som har skjedd og hvordan de skal gå frem videre.

– Men vi vet at flere steder i Nord-Trøndelag ligger under marin grense, noe som betyr at salter i grunnen vaskes ut. Det er en utfordring flere steder. Men vi har altså ingen konkret teori ennå, sier han.

– Vil dere nå sjekke større deler av strekningen?

– Dette er den gamle delen av veien som ligger nede ved sjøen. Den nye fylkesvei 17 er det allerede gjort grundige undersøkelser rundt.

Ras FV 17

En geolog er på stedet for å skaffe seg oversikt over rasstedet.

Foto: Terje Næss

Siste fra Trøndelag

Kristin Agerlie er programleder på Midtnytt

Se kveldens Midtnytt-sending her

Se kveldens Midtnytt-sending her