Stort problem at sjøfugl kveles av plasttau

Havsulen ble funnet med plast rundt nebbet slik at det ikke var mulig å få i seg mat. – Dette er ikke et enkeltstående tilfelle, men et stort problem, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

Havsul tau

Bildet viser at tauet av nylon eller anna kunstfiber fortsatt sitter godt fast i nebbet på havsula som Tor Inge Sundet og kona fant i Osen. Da de først fant fuglen, klarte de ikke å åpne nebbet i det hele tatt. Sundet tror fuglen ikke fikk i seg nok mat på grunn av tauet.

Foto: Tor Inge Sundet

Tor Inge Sundet fant havsula i fjæra ved Skarvstein i Osen, da han var på tur med kona tidligere i høst.

Fuglen hadde ikke tegn til ytre skader, men rester av tauverk av nylon eller anna kunstfiber i nebbet.

– Det er tragisk at fugler utsettes for dette, sier Sundet.

Vondt å se

– Dessverre er dette ikke et enestående tilfelle. Spesielt med sjøfugler som havsula. Det øker i omfang, sier Frode Falkenberg ved Norsk Ornitologisk Forening.

Han forteller at havsula vanligvis bruker tang til å lage reir. Da hender det også at de snapper opp plast-tau.

– Mange tar kontakt med oss og forteller at fugleunger dør etter å ha fått plasttau surret rundt seg, og om voksenfugler som får dette rundt halsen og nebbet. Dette er vondt å se på, sier Frode Falkenberg.

Havsule med taurester rundt nebbet

Havsula sultet trolig i hjel etter å ha fått taurester surret rundt nebbet.

Foto: Tor Inge Sundet

Avmagra

Tor Inge Sundet som fant havsulen, tror fuglen har dødd på grunn av tauet. Fuglen virka avmagra og har nok ikke fått i seg mat, da nebbet var sammenfiltra av tau.

Han synes det er synd at rester fra oppdrett- og fiskerinæring havner på sjøen og lager feller for fuglene.

Tauverket rundt fuglens nebb var laga av nylon eller anna kunstfiber.

Tor Inge Sundet er glad for at problemet med plast og søppel i naturen har fått økt fokus den siste tida. Den såkalte «Plasthvalen» på Sotra i Hordaland og de enorme mengdene plast i naturreservatet på Froan ytterst på trøndelagskysten er bare to eksempler fra tidligere i år.

Stokkand med plast rundt halsen

Denne stokkanda ble sett med plast rundt halsen i Nygårdsparken i Bergen i midten av august i år.

Foto: Arild Breistøl / Norsk Ornitologisk Forening

Vanlig at havsulene plukker plast

– Det er et utbredt fenomen at havsulene plukker plastmateriale, sier Bjørn Einar Grøsvik, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Han viser blant anna til funn fra fuglekolonien på Runde.

Bjørn Einar Grøsvik

Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Bjørn Einar Grøsvik.

Foto: Hilde Elise Heldal

Også i den store havsulekollonien på øya Grassholm utafor Irland er det funnet store mengder plast i reirene. Grøsvik forteller om funn på en halv kilo per reir.

Seniorforskeren forteller at det ikke finnes studier som kan si noe om havsulene forveksler plast med mat. Men det er forska på dette for havhesten sin del. Her viser resultatene at en stor andel havhester har høyere nivå enn anbefalt grenseverdi.

Sule med plast Runde

Sulene på Runde har brukt plast som byggemateriale i reirene.

Foto: JAN HELGE FOSSÅ