Rekordmange viltpåkjørsler

Trøndelagsfylkene har hatt størst økning i antall viltpåkjørsler de siste ti åra.

Video Mange viltpåkjørsler i Trøndelag

Siste år ble over tusen dyr påkjørt av tog eller bil i Trøndelag.

November er måneden der det skjer flest ulykker. Så og si hver eneste dag kjøres det i hjel vilt på trønderske veier og jernbane. Påkjørslene i Trøndelagsfylkene øker dramatisk. I løpet av de siste ti åra har antallet økt med nesten 50 prosent – siste år ble over 1000 dyr påkjørt av bil og tog.

Verst i nord-fylket

Helgar Sætermo, i Statens vegvesen i Nord-Trøndelag, sier de har spesielt fokus på viltpåkjørsler, men likevel er det svært mange påkjørsler, spesielt av elg og rådyr.

Helgar Sætermo, Statens vegvesen Nord-Trøndelag.

Helgar Sætermo, Statens vegvesen Nord-Trøndelag.

Foto: Knut Reitan / NRK

– Vi har vurdert å sette opp gjerder, men med så lange veistrekninger og så mye vilt – anslagsvis 15.000 elger – så er det så krevende å få det til å fungere at vi mener vi har funnet bedre måter å bruke pengene på, sier Sætermo.

Statens vegvesen i Nord-Trøndelag prioriterer derfor rydding av vegetasjon. Dette gjøres i samarbeid med Jernbaneverket, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og de involverte kommunene.

15 meter kant skal være ryddet

De har holdt på siden 2002, og det er dokumentert gjennom forskning at rydding av vegetasjon i veikanten virker. Målet er å rydde 15 meter på hver side av veien slik at bilførerne lettere kan oppdage vilt som er i nærheten.

Fareskilt

Fare for elg!

Foto: NRK

I tillegg skiltes det der det er strekninger som er spesielt utsatt for kryssende vilt. At bilistene tar hensyn til skiltinga ved å tilpasse farten og se seg ekstra godt for, er de enkle rådene Sætermo kan gi bilister.

– Og husk at dersom det kommer et dyr, det være seg elg, rådyr eller hjort, så kommer det gjerne flere, advarer han.

Mer aktive ved fullmåne

Viltkontakt i Snåsa kommune, Atle Østborg.

Viltkontakt i Snåsa kommune, Atle Østborg.

Foto: Knut Reitan / NRK

Viltkontakt i Snåsa kommune, Atle Østborg, er stadig ute for å fjerne døde eller skadde dyr. Han sier at før, under og etter fullmåne er dyra spesielt aktive om natta, så den siste tida har han vært ute flere netter.

– Dette er statistisk bevist. I tillegg rører dyra også mer på seg når det blir kaldt, sier han.

Veikantene skal ryddes i 15 meters bredde utenfor veien.

Veikantene skal ryddes i 15 meters bredde.

Foto: Knut Reitan / NRK