Større konkurranse enn noen gang

Før ville mange unngå å tjenestegjøre i Forsvaret, nå vil "alle" inn.

Kvinner i Forsvaret.

Nå innkalles også alle jentene på sesjon i Forsvaret. Det gjør at grunnlaget for hvem Forsvaret kan ta inn er større enn tidligere.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Av de 71 000 som svarte på sesjon del én i november i fjor, ble 17000 innkalt til sesjon del to. Det viser at interessen for Forsvaret har hatt en sterk økning de siste årene. Men Forsvaret har bare behov for 8000 personer til å gjennomføre førstegangstjenesten, som da resulterer i at flere som både er kvalifiserte og motiverte, vil få avslag.

– På en måte har vi et luksusproblem. Men det er trist å må si nei til folk som er motiverte, og som har sett frem til å komme inn i Forsvaret. Men sånn er det blitt, vi har flere kvalifiserte enn vi har stillinger, sier brigader Jan Erik Thoresen i en pressemelding fra Forsvaret.

Kvinneinntog

Samme konklusjon viser også Forsvarets årlige innbyggerundersøkelse, som i tillegg viser en stor økning av jenters interesse for Forsvaret. Noe som gir utslag gjennom antall innkalte jenter til sesjon del to, her er hele 37 prosent jenter.

En naturlig forklaring på det er innføringen av allmenn verneplikt i Norge, som trer i kraft dette året. Det vil si at Forsvaret nå kan rekruttere de best kvalifiserte og motiverte soldatene, uavhengig av kjønn. Major i Forsvarsdepartementet Vegard Finberg, er glad for at alle statens borgere kan ta del i Forsvaret.

– Forsvar av landet er en viktig samfunnsoppgave som bør omfatte alle borgerne, både kvinner og menn. For Forsvaret innebar “gårsdagens” kjønnsdelte ordning at vi utelot viktig kompetanse og mangfold. Den tidligere verneplikten hvor vi har utelatt det ene kjønn har vært umoderne og diskriminerende, understreker han.

Mer likestilling

Han tror tallene som foreligger per nå, peker i retning av at det vil bli en prosentvis økning i antall kvinner inn til førstegangstjenesten. Og at det gir Forsvaret mulighet til, som et av få land i verden, å ha tilgang til hele befolkningen som mulig rekrutteringsbase.

– Forsvaret kan nå rekruttere de best egnede og mest motiverte. Det vil på sikt føre til økt likestilling, mangfold og bedre operativ evne, konkluderer han.

Gleder seg

Hanne Kvam (19) skal inn å tjenestegjøre til våren. Hun tror at jenter har blitt mer bevisste på at Forsvaret ikke bare er tilrettelagt for gutter.

– Før tenkte nok de fleste jenter at Forsvaret var en gutteting, og at alt var veldig tungt. Men vi jenter kan også være sterke og spreke, så jeg tror mange faktisk ønsker seg en ordentlig utfordring, og et litt annerledes år bort fra skolen, forteller Kvam.