Normal

Panserkontrakt gir nye arbeidsplasser

Torsdag overleverte Ritek i Levanger den første av 32 panservogner de skal bygge om og modernisere for Forsvaret. Kontrakten har gitt bedriften en dobling av arbeidsstokken.

Ritek

– Ritek AS i Levanger leverer produkter på et høyt internasjonalt nivå, sier brigader Bjarne Nermo, som er ansvarlig for landprosjektene i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Foto: Bjørn Solli / NRK

Ritek ble stiftet i 2003 av tidligere ansatte ved Forsvarets tekniske verksted i Levanger, og har oppdrag både for Forsvaret og sivile kunder. Nå deltar bedriften i Kampvognprosjektet, som har Forsvaret som sluttkunde.

– Vi har tatt imot alle Forsvarets kampvogner og valgt ut 32 som vi skal bygge om til 15 mineryddere, 15 standard transportvogner og to skolevogner til opplæring, sier daglig leder Hilmar Olsen, som torsdag kunne rulle ut den første Sting minerydderen.

Olsen sier kontrakten med Forsvaret betyr at Ritek går gode år i møte.

– Vi har økt bemanningen med 75 prosent bare i år, og er nå rundt 50 ansatte. Vi har også økt vår kompetanse og produksjonskapasitet.

LES: Disse kampvognene skal gi Hæren ekstra slagkraft

– Vi har jobbet målrettet

Da Forsvaret la ned verkstedet på Rinnleiret i 2002, fikk de ansatte tilbud om å ta over og gjøre det til en sivil bedrift.

– Vi var sju ansatte som startet opp. Vi har hatt en litt kronglete vei ut og inn av forsvarsindustri, men har også vært aktive overfor det sivile markedet. Nå ønsker vi en dreining tilbake til forsvarsindustri, og er veldig glade for at vi vant denne kontrakten, sier Harald Hemb.

– Vi har jobbet målrettet mot å kvalifisere oss til å bli en ettertraktet partner for prosjekter i Forsvaret, som stiller strenge krav til kvalitet og produksjon.

CV90

Ritek i Levanger kunne rulle ut en modernisert CV90 minerydder.

Foto: Bjørn Solli / NRK

Tror på flere kontrakter med Forsvaret

Det er den svenske bedriften BAE Systems Hägglunds som har fått i oppdrag å levere kampvogner til Norge. I alt 146 nybygde og ombygde kjøretøy skal leveres til Hæren frem mot 2018, og det totale omfanget av prosjektet er på nesten 10 milliarder kroner.

BAE Systems samarbeider nært med norske underleverandører om gjennomføringen av prosjektet, og har altså inngått en renoverings- og ombyggingsavtalemed Ritek AS i Levanger.

– Forsvaret vil lansere flere ombyggingsprosjekter i årene fremover. Ritek er i god posisjon for å kunne være med på disse prosjektene, mener daglig leder Hilmar Olsen.

Bedriften jobber også med en samarbeidsavtale med Forsvaret, som gjør at de kan bidra med vedlikehold og reparasjoner av militært utstyr for det lokale forsvaret.

LES: Nye kampvogner for 10 milliarder