Hopp til innhold

Ønsker én kommune på Innherred før 2030

Næringslivet i kommunene innerst i Trondheimsfjorden har bestilt en rapport for å se om sju kommuner kan bli til en. Frosta, Inderøy, Verran, Snåsa, Steinkjer, Levanger og Verdal utgjør historisk sett regionen Innherred.

Lysspill på Stiklestad

Rytterstatuen av Olav den hellige og Stiklestad kan bli symbol på en ny Innherred kommune.

Foto: Karel Krizak

Prosjektet Innherredsbyen 2030 er finansiert av bankene på Innherred. I rapporten, som er laget av seniorforsker Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling diskuteres ressursgrunnlaget og samhandlingsklimaet i regionen.

Innherred kommune

Sju kommuner utgjør regionen Innherred.

Foto: Trøndelag Forskning og Utvikling

Sykehuset Levanger er samarbeidsprosjekt nummer en på Innherred

– Den største enkeltfaktoren for samarbeid som peker seg ut for Innherred er sykehuset Levanger. Inntaksområdet for sykehuset sammenfaller med det geografiske området, sier Roald Sand.

Ifølge seniorforskeren mangler det i stor grad et forpliktende samarbeid på Innherred.

– Innherred trenger flere tusen nye arbeidsplasser før 2030, sier Sand.

Kjemper man for mye mot hverandre?

Jeg vet ikke om det er så mye mot, men man jobber i alle fall ikke nok sammen i alle saker, mener forskeren.

Levanger

Pasientene ved sykehuset Levanger kommer fra de sju Innherredskommunene.

Foto: Tariq Alisubh / NRK Luftfoto

Balanse i Trøndelag

Hva skal til for at Innherred blir en motvekt mot trønderhovedstaden Trondheim?

– Mye tyder på at større enheter gir muligheter for økt verdiskaping, men det gjør seg ikke selv, ifølge Roald Sand.

Avstandene på Innherred er relativt små, og det blir enklere å bevege seg mellom byene når for eksempel jernbanen bygges ut, ifølge rapporten.

– Innherredskommunene er for langt fra Trondheim til å få en vesentlig del av storbyveksten. Bildet endres noe med den planlagte jernbaneutbyggingen, men skal man få utnyttet denne bør man samle kreftene på Innherred i et felles arbeid for å øke vekstevnen, sier Sand.

Roald Sand var gjest i ettermiddagssendinga til NRK Trøndelag mandag under programposten Forskerdate:

Roald Sand

Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling,

Foto: Morten Stene / Trøndelag Forskning og Utvikling