Store ulikheter i tilbudet til enslige mindreårige

Søskenparet Hadi (14) og Zahra (18) er to av over 2000 enslige mindreårige som er blitt bosatt i norske kommuner de to siste årene. En ny kartlegging viser at det er store forskjeller på tilbudet som gis til enslige mindreårige i kommunene.

Hadi og Zahra

Søskenparet Zahra (18) og Hadi (14) har hverandre, og hun er ofte på besøk i bofellesskapet. De synes de er heldige som er bosatt som enslige mindreårige i Levanger.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Kommunene får et fast tilskudd fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, IMDI, for hver enslig mindreårig som blir bosatt.

Likevel er det store ulikheter i tilbudet som gis, viser kartlegginga fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som ble lagt fram på ei samling for kommuner tirsdag.

Dette handler om hvor mange årsverk som settes av og det som gis til livsopphold til den enkelte enslige mindreårige flyktningen som bosettes.

Slik det forekommer i dag er det til dels store urimelige forskjeller hvor enkelte ungdommer har bedre økonomiske rammer enn andre.

Thea Henie Kveinås, fylkesmannen

Seniorrådgiver Thea Hennie Kveinå er overrasket over at det er så store forskjeller i tilbudet som gis til enslige mindreårige som er bosatt i kommuner. Det viser en kartlegging fylkesmannen har gjennomført.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Det er ganske store forskjeller, som vi ble overrasket over. Ansatte i kommunene vi har snakket med etterlyser statlige føringer slik at man har en grunnpakke som er lik for alle, sier seniorrådgiver Thea Hennie Kveinå hos fylkesmannen.

Ulikt tilbud i kommunene

14 år gamle Hadi fra Afghanistan kom til Norge, uten foreldre, i desember for to år siden. Han bor i et bolighus i Levanger sentrum sammen med fem andre enslige mindreårige. Her er det voksne på plass døgnet rundt. Slik er det ikke i andre kommuner, viser kartlegginga som er gjort i seks kommuner i Nord-Trøndelag.

Kommuner som ikke har døgnbemanning forteller at enkelte ungdommer ikke er i stand til å ta vare på seg selv dersom noe uforutsett skjer.

– De passer på meg og de bryr seg. Det er veldig trist å være i Norge uten foreldre og noen ganger føler jeg meg alene, men det går.

Fylkesmannen er kritisk til at enslige mindreårige blir overlatt mer til seg selv i andre kommuner.

Hadi Hashemi

Tid for lekser for Hadi. Har han behov for leksehjelp er det bare å spørre voksne i bokollektivet for enslige mindreårige. I andre kommuner må enslige mindreårige klare seg alene om natta, i helger og helligdager.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Etterlyser bedre beredskap

– Det vi utfordrer kommunene på er at ungdommer trenger hjelp og omsorg om kveldene, natta og i helger og helligdager. Det må være en beredskap og noen som kan kontaktes, sier Kveinå.

En kommune som Levanger har satt av ni årsverk til å ta vare på tolv enslige, mindreårige ungdommer.

Til sammenligning har Steinkjer kommune ansatt 2,7 årsverk som følger opp 19 ungdommer, som kom til Norge uten foreldre, ifølge undersøkelsen fra fylkesmannen.

Vil ha likhet i kommunene

I alle kommunene får enslige mindreårige en startpakke når de blir bosatt, men det varierer svært mye hva som gis til livsopphold, klær, utstyr, ferier og lommepenger.

14 år gamle Hadi, som bor i bofellesskap, får det han trenger av mat og klær og 350 kroner i lommepenger i uka.

Hilde Granaune Aabakken, teamleder Levanger og hadi

Teamleder for enslige mindreårige i Levanger, Hilde Granaune Aabakken, mener det er synd at det er så store forskjeller i kommunene og ønsker statlige retningslinjer. Her sammen med Hadi, en av de seks enslige mindreårige i bofellesskap i Levanger.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

I huset til Hadi jobber også teamleder for enslige mindreårige i Levanger, Hilde Granaune Aabakken.

Hun mener det er synd at det er så store forskjeller mellom kommunene, når de statlige tilskuddene er de samme.

– Det hadde lettet arbeidet for oss som jobber på dette feltet om vi hadde hatt noen retningslinjer, sier Aabakken.

Ingen kontroll

Kommunene trenger ikke å legge fram noen rapport som viser hva tilskuddene, som gis til bosetting, brukes til.

– IMDi har ikke gjennomført kontroll over bruken av integreringstilskuddsmidler, men gjennomfører årlige kartlegginger av kommunenes kostnader gjennom Beregningsutvalget, opplyser IMDI, Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

Samling kommuner

Ansatte som jobber med enslige mindreårige i kommuner i Nord-Trøndelag. Ressursbruken på enslige mindreårige er svært ulik, selv om tilskuddet de får er det samme.

Foto: Tariq Alisubh/NRK