Støre med ny kreftgaranti

– Åtti prosent av de som har mistanke om alvorlig kreft, skal i behandling innen 20 dager, lovte helseminister Jonas Gahr Støre da han tirsdag lanserte regjeringens nye kreftstrategi.

Helseminister Jonas Gahr Støre

Helseministeren mener bedre kreftbehandling ikke nødvendigvis handler om penger. – Det er når sykehusene har orden på økonomien vi kan satse mer på dem.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Presentasjonen av den nye kreftsatsingen ble gjort i forbindelse med Støres besøk på St. Olavs Hospitals nye omsorgstilbud til kreftrammede og pårørende.

Stikkord er brukerorientering og bedre omsorg.

– Vi skal bli flinkere til å se pasienten som en ressurs for egen behandling. Og vi skal bli gode på forebygging av kreft, samtidig som vi skal ha veldig ambisiøse mål for behandling, sier helseministeren.

– Vi må lære av de beste

Noen sykehus når allerede tidsfristen, andre har et stykke igjen. På Ahus får 98 prosent av brystkreftrammede behandling innen 20 dager. Andre sykehus ligger på alt fra 30 til 80 prosent.

– Jeg respekterer at det kan ta tid å nå målet, men jeg godtar ikke at det ikke settes fullt trykk for å komme dit, sier Støre.

Han trekker også frem rehabilitering, samt fokus på pårørende.

Den nye kreftsatsingen forutsetter bedre prioritering og organisering i sykehusene, samt et godt samspill mellom sykehusene og fastlegene.

– Vi må lære av de beste. I tillegg må vi satse på informasjonsteknologi og elektronisk kommunikasjon, sier Støre.

– Mer brukerorientert

Den nye kreftstrategien skal gi pasienter mye bedre kreftomsorg i løpet av perioden 2013 til 2017.

– Norge skal bli et foregangsland på gode pasientforløp, sier Støre.

Kreftomsorgen skal bli mer brukerorientert. Blant annet lanseres såkalte kreftkoordinatorer, slik at pasienten tidlig i behandlingsfasen får vite hvem de skal forholde seg til.

– Jeg forstår at det er komplisert siden en pasient er innom flere avdelinger i et sykehus, men en pasient skal slippe å forholde seg til mange forskjellige personer.

Til nå har det vært et krav at kreftkoordinatoren må være en lege, men Støre mener det like gjerne kan være en annen dyktig helsearbeider.

Jonas Gahr Støre og Anne Lise Ryel

Helseminister Jonas Gahr Støre og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, på St. Olavs Hospital tirsdag.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Pasienten som ressurs

Han mener kreft er noe av det helsevesenet må prioritere høyest.

– Rundt tretti tusen rammes av kreft hvert år. Mange lever med kreft. Det er en folkesykdom, noe vi enten lever med eller i nærheten av. Det vil være en prioritert i alle deler av helsevesenet, sier Støre.

Han vil vektlegge betydningen av å se på pasienten som en ressurs i behandlingen.

– Forskning viser at hvis du blir trukket med i utformingen av behandlingen, så lykkes behandlingen oftere. Derfor må pasienten være i sentrum, bli mer medvirkende og vi må ha større respekt for pasientens kunnskap om egen sykdom.

Partnerskap mot Kreft

Det etableres et partnerskap mot kreft, som består av Helsedirektoratet, Kreftregisteret, helseforetakene, KS, legemiddelindustrien, Kreftforeningen og pasient- og brukerorganisasjoner.

– Partnerskapet er viktig for å kunne gjennomføre regjeringens mål, sier Støre.

Dette skal bidra til en mer koordinert og felles tilnærming til forebygging av kreft, en kunnskapsbasert og brukerorientert behandling, og omsorg og oppfølging av pasientene.

– Strategien innebærer et stort fokus på kreftforebygging. Mange kreftformer kan forebygges. Vi kjenner til tobakkens skadevirkninger, men nå må vi også ha oppmerksomhet omkring alkohol, ernæring og fysisk aktivitet, sier helseministeren.