Rock City må kutte så det svir

30.000 besøkte Rock City i Namsos det første året. Likevel gikk opplevelsessentret med 7 millioner kroner i underskudd.

Opplevelsessentret går mot 7 millioner kroner i underskudd.

Staten gir mer penger til Rock City neste år, og ber samtidig om at ressurssenteret for pop og rock markerer seg mer på nasjonalt plan i framtida.

Selve bygget og alt utstyret som skulle inn i det ble mye dyrere enn planlagt, lønnsutgiftene ble mye høyere enn beregnet, mens billettinntektene ble lavere. Dermed har den nye daglige lederen i Rock City Åsmund Prtyz, ei vanskelig tid foran seg.

– Da jeg overtok i høst var jeg klar over at det ville blitt tøft, men det har dukket opp flere regninger jeg ikke visste om som har gjort det enda tøffere, sier han.

Tusenvis fikk gratisbilletter

Åsmund Prtyz

Daglig leder i Rock City, Åsmund Prytz, må si opp mange ansatte.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Besøkstallene er slett ikke så ille. 30.000 har vært innom opplevelsessentret for trønderrock i Namsos, og dette er Prytz godt fornøyd med. Men mange tusen av disse fikk gratisbilletter, noe som har bidratt til en million kroner mindre i billettinntekter enn budsjettert.

Neste år kan ikke museet nyte godt av all oppmerksomheten og besøkene i forbindelse med åpningen, og Prytz vil være mest mulig realistisk når han nå setter opp budsjett for 2013.

– Jeg håper vi kan regne med mellom 12.000 og 15.000 betalende besøkende i 2013, sier han.

Har brukt for mye penger

Men det er de store utgiftene som har sørget for det meste av underskuddet på 7 millioner. Bygg og utstyr ble 5 millioner kroner dyrere enn planlagt og det er brukt 2,1 millioner kroner mer på lønn.

Åsmund Prtyz vil ikke gå ut med hva han mener er gjort galt det første året, sjøl har han bare vært ansatt noen måneder som leder.

Det vil jeg overlate til styret å si noe om, sier han.

Åtte årsverk skal bort

Men som daglig leder er det Prytz som får jobben med å bestemme hvem som får fortsette og hvem som må slutte i Rock City. 8 av 12 årsverk må bort, og flere av stillingene er deltidsstillinger – Rock City har nå 25 ansatte fordelt på de 12 årsverkene.

– Lønnsbudsjettet skal kuttes med nærmere fire millioner kroner i 2013. Dette må til for å kunne møte framtida, sier han.

LES OGSÅ: Får to millioner ekstra

Prudence

Prudence sto på scenen igjen da Rock City ble offisielt åpna i november i fjor.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Stor budsjettsprekk

Den store budsjettsprekken kom da selskapet måtte bruke penger fra driftsbudsjettet for å dekke opp de store investeringskostnadene etter oppstarten i november 2011. Men underskuddet har også fortsatt å øke i det siste.

Staten gir mer penger til Rock City neste år, og ber samtidig om at ressurssenteret for pop og rock markerer seg mer på nasjonalt plan i framtida.

– Vi er nødt til å tilpasse oss realitetene, og med de nye statlige overføringene er det mulig å få til en forsvarlig drift i tida framover, sier styreleder Erik Stene.

Han vil ikke kritisere det tidligere styret ved Rock City, men ser framover.

Mye gikk galt

– Vi skal ikke bruke mer penger enn det vi har tilgjengelig, og sørge for et godt produkt, sier Erik Stene.

Mye har gått galt i Rock Citys første driftsår. Selv om mange har strømmet til for å se utstillingene i opplevelsessenteret, gikk driften av dette med en million kroner i minus. Det var også budsjettert med en million kroner i inntekt fra rockehotellet like ved, men dette ga ikke inntekter i det hele tatt.

Kommunen vil hjelpe

Morten Stene

Namsos-ordfører Morten Stene lover å hjelpe Rock City.

Foto: Frank Almås / NRK

Namsos kommune er den som har mest utestående i Rock City, men Namsos-ordfører Morten Stene sier det aldri har vært på tale å slå selskapet konkurs. Sammen med det nye hotellet i byen, mener han Rock City har bidratt til at byen siste år har hatt mellom 80 og 90 konferanser.

– Rock City er et viktig bidrag til å skape arbeidsplasser og næringsutvikling i Namdalen, sier han.

Stene lover å hjelpe Rock City ved at de nå overtar kulturdriften ved senteret. Dette vil gi Rock City inntekter som vil tilsvare omtrent det samme som underskuddet i 2012.

Rock City ønsker også å få ettergitt husleia for hele 2012, men det vil ikke Stene gå med på. Kommunen har tidligere sagt seg villig til å vente til mars neste år med å få utbetalt husleia på 5,2 millioner kroner.

Rock City

Rock City er norsk ressurssenter for pop og rock, og opplevelsessenter for trønderrock.

Foto: Eivind Aabakken / NRK