Store forskjeller mellom de videregående skolene

Johannes, Elvis og Vilde mener de får god hjelp fra skolen til å fullføre yrkesfagutdanningen, men en rapport fra Utdanningsdirektoratet avdekker store forskjeller mellom skolenes bidrag til elevenes resultater.

Elever ved Byåsen vgs

Johannes Hedley, Elvis Hser Mwey Tha og Vilde Tørstad er godt fornøyd med veiledningen de får på skolen.

Foto: Vilde Aurora Drevland Klyve / NRK

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at omtrent 60 prosent av elevene på yrkesfag fullfører videregående skole i løpet av fem år.

Ifølge en rapport fra Utdanningsdirektoratet er Byåsen videregående skole i Trondheim flinkere enn landsgjennomsnittet til å hjelpe elevene til å fullføre skolegangen.

Johannes Hedley, Elvis Hser Mwey Tha og Vilde Tørstad går andreåret på Helse- og oppvekst ved skolen. De mener at Byåsen har knekt koden som får elevene til å ville fortsette yrkesfagutdanningen.

– Vi har flinke lærere som er flinke til å undervise. Det er viktig at de får oss til å føle at vi har kontakt med dem, at vi kan gå og snakke med dem om alt mulig, sier Elvis Hser Mwey Tha.

Tenker alternativt

Byåsen videregående skole

Byåsen videregående skole er en av skolene som kommer godt ut i Utdanningsdirektoratets rapport.

Foto: Tor Berre / NRK

Vilde Tørstad mener at tilrettelegging for et godt klassemiljø har mye å si for å få et godt læringsmiljø og dermed bli motivert til å møte opp på skolen.

– Jeg startet på Byåsen i år og syntes i starten at det var skummelt å komme til en så stor skole og ikke kjenne noen. Men jeg startet i en veldig fin klasse som jeg dro på hyttetur sammen med veldig tidlig på året. Det var så gøy å bli kjent med nye folk, og man får så godt miljø av det, forteller hun.

Gerd Elisabeth Gellein, lærer ved yrkeslinja Helse- og oppvekstfag ved Byåsen videregående skole, mener at det er viktig at mest mulig av læringen er praktisk.

– På Helse- og oppvekstfag tilrettelegger vi for at elevene ikke skal oppleve at undervisning skal skje i klasserommet. Det kan like gjerne skje på sykehjemmet, i barnehage, det kan være muntlige prøver istedenfor skriftlige prøver, sier Gellein.

Store variasjoner

Eifred Markussen
Foto: NIFU

Det er store forskjeller på hvor gode de videregående skolene er på å få elevene til å fullføre og bestå skolegangen.

– Ja, det er stor variasjon mellom skolene. Vi ser forskjeller på hele 40 prosentpoeng. Det viser jo at skolene yter forskjellige bidrag til elevenes resultater, sier forsker og forfatter av rapporten Eifred Markussen.

Nå håper han at skolene bruker rapporten for å finne ut hvor mye de bidrar til elevenes læring, for så å kunne gjøre noe med det.

– Ved hjelp av rapporten skal man kunne målrette den innsatsen man ønsker å sette inn for å forbedre skolens arbeid og for å forbedre elevenes resultater, sier Markussen.