Hopp til innhold

Dramatisk økning i partnervold etter at Norge stengte ned

Mange har vært bekymret for at pandemien kan ha ført til økt vold i nære relasjoner. Nå bekrefter en ny studie det mange har fryktet.

Vold i nære relasjoner

SKJULT VOLD: Vold i nære relasjoner kan foregå på ulike måter. Volden kan skje med ujevne mellomrom, eller at den alltid er til stede som en underliggende trussel. Bildet er en illustrasjon.

Foto: Illustrasjon: Nils Martin Brandvik / NRK

I mars 2020 innførte regjeringen i Norge full nedstengning av samfunnet vårt.

Både skole, jobb og barnehage måtte i stor grad foregå innenfor husets fire vegger. Dette ble en tøff belastning for mange, og vi vet at trykket på ulike hjelpetelefoner økte.

Tiltakene ble også en ekstra utfordring for dem som allerede befant seg i vanskelige, personlige forhold. Mange måtte tilbringe store deler av dagen sammen med en voldelig samboer.

Nå viser tall fra en ny, norsk studie hvor ille situasjonen faktisk var.

I perioden mars 2020 – desember 2020 økte antall anmeldelser av partnervold med over 50 prosent, sammenlignet med tidligere.

– Dette er en stor økning. Og dette er saker som faktisk er anmeldt. Vi vet at vold i nære relasjoner er en skjult form for vold, og at det også finnes mørketall.

Det sier Merete Berg Nesset til NRK. Hun er forsker for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri ved avdeling for psykisk helsevern ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Stor økning

Vold i nære relasjoner er et stort problem, og var også det lenge før pandemien brøt ut. Det antas at omtrent 30 prosent av alle kvinner i verden opplever vold fra egen partner.

I den nye studien har forskere brukt tall fra Trøndelag politidistrikt. Distriktet har nesten en halv million innbyggere.

Fra 2016 til februar 2020 ble det anmeldt 745 saker som handlet om partnervold i Trøndelag. I de ti månedene da Norge stengte ned (mars – desember), ble 229 slike saker meldt inn til politiet.

Dette er en økning på 54 prosent, ifølge den nye studien.

Merete Berg Nesset mener tallene også kan gi et bilde for andre deler av landet.

– Det har vi grunn til å anta. Også rapporter fra utlandet samsvarer godt med våre funn. Så det er grunn til å tro at dette også gjelder for resten av landet vårt.

Resultatene viser også at den anmeldte volden under nedstengningen kan ha vært grovere enn tidligere.

Merete Berg Nesset, forsker ved St. Olav

Forsker på studien, Merete Berg Nesset, håper resultatene kan bidra til at de sårbare i samfunnet får mer hjelp om noe lignende skal skje igjen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Flere kvinner utøvde vold

Både før og under nedstengningen viser funnene i studien at folk med innvandrerbakgrunn er overrepresenterte. Men under pandemien er det færre av ofrene med denne bakgrunnen som har valgt å anmelde. Imidlertid øker anmeldelsene blant offer med norsk bakgrunn.

– De med innvandrerbakgrunn kontaktet i mindre grad politiet. Dette synes vi er bekymringsfullt, da vi vet at mange i denne gruppen er hardt rammet, sier Berg Nesset.

Ut i fra anmeldelsene mener politiet at sakene i nedstengningsperioden har vært mer alvorlig. Volden skal ha vært grovere.

Det er også en økning i antall anmeldelser mot kvinnelige gjerningspersoner, hvor mannen i forholdet er offeret, viser studien.

– En viktig studie

Vibeke Ottesen er drapsforsker og ansatt ved Universitetet i Bergen. Hun mener studien er viktig.

– Dette er forskning som vi virkelig trenger. Mange har vært bekymret for at det kunne være en økning av vold i nære relasjoner under pandemien, men nå har vi endelig tall som bekrefter, sier hun til NRK.

Det er kjent at ulike kriser i samfunnet kan føre til mer vold. Men hittil har man ikke visst om dette har vært tilfelle her til lands. Nå har vi én studie som bekrefter det, sier drapsforskeren.

– Nå vet vi sikkert at vi har ett område i Norge hvor dette er tilfellet. Det gir grunn til å tro at det også kan være en økning andre steder. Når vi nå har tallene, kan vi kreve handling.

Hun påpeker at man som samfunn har et ansvar for å ta vare på de sårbare gruppene, selv om landet har stengt ned.

Kriminolog Vibeke Ottesen

Vibeke Ottesen er kriminolog og drapsforsker. Hun mener man bør sørge for å innhente slike tall fra alle deler av landet.

Foto: Petter Sommer / NRK

Vil ha mer forskning på området

Tallene fra den nye studien viser at de som har anmeldt voldshandlinger til politiet, i stor grad er personer som har vært utsatt for lignende tidligere.

– Vi kan si at de som var mest sårbare fra før, også var mest utsatt under nedstengningen, sier forsker Merete Berg Nesset.

Hun mener resultatene viser at det er viktig at helsetjenester er proaktive i slike situasjoner. Det handler mye om å identifisere de som er sårbare, og å sørge for at man er tilgjengelig.

Her får hun støtte av Vibeke Ottesen.

– Vi må ha gode tiltak når slike ting skjer. Det har vært mye snakk om den økonomiske biten, men nå har vi tall som viser at vi også må tenke i andre baner.

Ottesen håper flere følger etter forskerne i Trondheim. Hun mener vi bør ha lignende studier fra alle deler av landet.