Stor interesse for småkraftverk

Interessen for å bygge mikrokraftverk har aldri vært større i Trøndelag.

Småkraftverk
Foto: Knut Reitan / NRK

Ingstad Kraftverk i Hegra ble satt i drift for en måned siden. Siden da har det det produsert knapt 40.000 kWh.

- Vi har koblet opp til tre eiendommer, min gård, nabogården og en fritidseiendom. I tillegg går det strøm ut på nettet til 30 eneboliger, forteller Jon Martin Schiefloe, medeier Ingstad Kraft AS.

Stor interesse

Etter hvert håper eierne å tjene penger på Ingstadbekken. Og de er ikke alene om å ville utnytte egne fallrettigheter.

Interessen for småkraftverk er i ferd med å ta av i Trøndelag, til nå i år har NVE fått inn ti konsesjonssøknader. I perioden 2002 til 2006 ble det innvilget 18 slike konsesjoner.

Møttes til messe

Nær 500 småkraftinteresserte møttes i Stjørdal denne uken, mange av dem var trøndere. Og lederen i Småkraftforeningen legger vekt på at Trøndelag har et stort potensiale for slike utbygginger.

- De som lurer på om de skal sette i gang bør ta kontakt, så skal vi veilede dem videre, sier Bjørn Lauritzen, daglig leder Småkraftforeningen.

Trøndelags eneste produsent av turbiner til mikrokraftverk viste seg også fram på messa. De bruker Ingstad Kraft som demonstrasjonsanlegg.

- Vi har veldig mange forespørsler og skal prøve å hjelpe folk til å komme i gang med å bygge småkraftverk, sier Torstein Ertsgaard, daglig leder Stjørdal 3D Verksted AS.