Hopp til innhold

Sorterer tonnevis med søppel – over halvparten skulle ikke ha vært i disse posene

Over 40 tonn søppel skal gjennomgås, for å se hvor flinke vi er til å sortere. Analysen er en av de største av sitt slag i Norge.

Sortering av avfall ved Innherred Renovasjon på Mule i Levanger.

SORTERER SØPPEL: Birte Tunge Sterri og André Fagerheim er blant dem som sorterer restavfall i Levanger denne uka, for å se hvor mye som faktisk er restavfall og hva man burde ha kvittet seg med på andre måter.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det er ganske mye forskjellig som kommer inn som restavfall, som ikke skulle ha vært restavfall, sier Trond Norum.

Han er daglig leder for avfallsklyngen Civac, som jobber for å utnytte avfall mer effektivt.

Civac har denne høsten tatt initiativ til en analyse av restavfall som kastes i Midt-Norge. Analysen er en av de største av sitt slag i Norge.

Over 40 tonn med søppel skal gjennomgås, pose for pose og container for container.

Ti renovasjonsselskaper leverer stikkprøver av restavfall, blant annet fra Molde, Røros, Levanger, Namsos og Mosjøen.

Søppel som skal analyseres ved Innherred Renovasjon

PLAST I RESTAVFALL: Dette er et område vi kan forbedre oss på, sier Øyfrid Knudsen i Innherred Renovasjon.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

I en tid hvor kildesortering har blitt viktigere og viktigere, er målet å se hvor flinke vi faktisk har blitt, og hvor det er forbedringspotensial.

Ved Innherred Renovasjon sitt avfallsanlegg på Levanger sorteres det hele denne uken.

Ut fra restavfallet har de plukket blant annet tekstiler, batterier, fullt brukbare leker, matavfall og deler av en partert elg. Ikke minst er det også funnet en god del plast.

– Det er veldig mye plastemballasje som kunne ha blitt sortert ut. Så akkurat på plast tror jeg vi har mer å hente, sier kommunikasjonsrådgiver i Innherred Renovasjon, Øyfrid Knudsen.

Øyfrid Knudsen og Trond Norum ved Innherred Renovasjon

SORTERINGSTEAM: Hele uka står denne gjengen på for å sortere hundrevis av kilo med levangsbyggenes søppel. I front: Øyfrid Knudsen i Innherred Renovasjon og Trond Norum i Civac.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

En del farlig avfall

Den endelige rapporten med resultater er forventet å være klar først i løpet av november. Men på Levanger ser de allerede en tendens etter å ha gått gjennom det første partiet med 350 kg søppel.

Kun 155 kg av disse – altså 44 prosent – blir regnet som vanlig restavfall.

De øvrige 56 prosentene består av blant annet følgende:

  • 92 kg matavfall, hvorav 60 kg er matsvinn
  • 44 kg plastemballasje
  • 4 kg glassemballasje
  • 5 kg metallemballasje
  • 7 kg farlig avfall
  • 3 kg elektronikk
  • 29 kg tekstiler, hvorav 13 kg kunne gått til gjenbruk

– Det verste er at vi finner en del farlig avfall. Det er både elektronisk utstyr og batterier her, sier Trond Norum i Civac.

– I tillegg er det ganske mange ressurser i avfallet som kan utnyttes. Det burde gått til materialgjenvinning eller ombruk, og ikke brennes.

Ambisiøse gjenvinningsmål

Det er avfallseksperter i konsulentselskapet Mepex som gjennomfører analysen, på oppdrag fra Civac.

Ifølge daglig leder i Mepex, Frode Syversen, er det nokså vanlig at kommuner og regioner gjennomfører slike analyser. Det som skiller seg ut ved dette prosjektet er størrelsen på regionen og antallet bedrifter som deltar.

Selv om analysen kommer til å ha aller mest betydning for kunnskap innad i regionen, vil den nok også kunne si noe om hvilke tendenser som beveger seg nasjonalt.

Fordi det er ulik praksis på avfallshåndteringen og kildesorteringen fra kommune til kommune i regionen, kan analysen også gi et grunnlag for å sammenligne hvilke systemer som fungerer godt kontra andre.

– Vi håper denne analysen vil synliggjøre potensialet for å øke utsortering, sier Syversen.

– Man har ambisiøse gjenvinningsmål i Norge, og denne typen analyser er viktig for å vite hvor man er og for å dokumentere utvikling ved senere analyser.

Søppel som skal sorteres og analyseres ved Innherred Renovasjon.

ET BERG AV SØPPEL: Til sammen skal over 40 tonn søppel analyseres for å se hvor flinke vi er til å sortere søpla.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Viktig for samfunnet

Syversen forteller at de også skal sammenligne tallene i denne analysen med tall fra tidligere år, for å se om vi har blitt noe bedre.

Dette er noe de i Innherred Renovasjon er spent på. I 2019 gjennomførte de analyser lokalt. I likhet med årets første parti, lå faktisk restavfall i restavfallet på 44 prosent også da.

De håper at sluttprosenten vil være noe høyere i år, men er klare for å brette opp ermene for å bedre situasjonen.

Å få mest mulig effektive systemer på plass er viktig for samfunnet, påpeker Trond Norum i Civac.

– Tilgangen på mye av råstoffet i verden er synkende. Da må vi kompensere ved å ta i bruk de ressursene som blant annet ligger i avfall fra både hus, hjem og industri, sier han.

– Nå må vi gå inn i systemene og få folk til å hjelpe oss med å få sortert godt.