Internasjonalen runget gjennom gatene

Tusener samlet seg i gatene for å markere 1. mai i Trøndelag. Bare i Trondheim var over 4000 samla på torget.

Årets 1. mai-markering var også prega av terrorsaken mange steder.

I Trondheim endte demonstrasjonstoget på torget, hvor 22. juli ble markert med ett minutt stillhet før appellene starta.

I Levanger talte Kunnskapsminister Kristin Halvorsen til de om lag 500 personene som samla seg på torget. Hun starta talen med bemerke at det er en spesiell 1. mai.

– Det er den første etter terrorangrepet, og Levanger er en av kommunene som ble hardt ramma, sier hun.

Kunnskapsministeren skryter av Levanger

Halvorsens tale handlet deretter om alt fra vikarbyrådirektivet og ufrivillig deltid til Levanger som en inkluderende by.

Halvorsen skrøt av at Levanger er en fin by både med tanke på måten de har ivaretatt trebebyggelsen, men også at de har et godt verdigrunnlag.

– Folk i Levanger må være stolt over at innvandrere og asylanter synes det er godt å bo her, sier Halvorsen i 1. mai-talen.

Byen har også fått en pris for å være et inkluderende samfunn.

1. mai 2012 Levanger Kristin Halvorsen
Foto: Karin Jegtvik / NRK

– Men ville aldri funnet seg i dette

Halvorsen snakket også om asylsaken og vikarbyrådirektivet.

– Det er viktig at barna som har vokst opp i Norge, føler seg norske og er norske får bli i Norge, sier hun.

Hun presiserte at det fortsatt er altfor mange kvinner som jobber 50 prosent og må kjempe seg til en 100-prosentstilling ved å ta på seg ekstravakter.

– Dette ville menn aldri funnet seg i. Så det er viktig at også de er med å støtter lik rett for kvinner og menn i arbeidslivet, sier Halvorsen.

Marsjerte til «Internasjonalen»

Til slutt fikk Halvorsen med noen ord om praksisretta skole og miljø.

– De rike landene må vise og skjønne sitt ansvar, CO2-utslipp skal også svi for de rikeste landene, sier hun og får en lang rungende applaus for talen i Levanger.

Demonstrasjonstoget organiserte seg og gikk gjennom byen til tonene av «Internasjonalen».

1. mai Levanger 2012

Det var også en god del paroler i 1. mai-toget i Levanger

Foto: Karin Jegtvik / NRK

Hedret arbeidere

I Trondheim startet dagen med å legge blomsterkranser på flere minnesmerker:

Gravminne for Frihetskampens ofre på Dom­kirkegården, Sovjetiske krigsgraver på Lademoen kirkegård, Anders Buens Bauta i Lademoen park og Johan Nygaardsvolds statue på Lille­torget.

1. mai-toget med paroler og musikk gikk gjennom byen.

Erna Hagensen fra Norsk Arbeidsmandsforbund var årets 1. mai-taler i Trondheim.