Stoppet etter vinglete kjøring

Politiet har stoppet et vogntog etter meldinger om vinglete kjøring mellom Melhus og Klett. Trafikkmyndighetene kontrollerer om den østerrikske sjåføren har overholdt kjøre- og hviletidsbestemmelsene.