Stopper all tungtrafikk på Nidarø

Riksantikvaren griper inn og krever stopp i all anleggstrafikk i Klostergata til og fra Nidarøhallen inntil det er funnet løsninger som kan avhjelpe situasjonen. Riksantikvaren ønsker dialog om hvilke tiltak som er mulige for å unngå videre skade på det fredete klosteranlegget.