Kan få energibru

Planer om grønn bru med vindmøller og bølgekraft over Stjørnfjorden.

Slik kan bru over Hadselfjorden bli seende ut
Foto: NorNet.no

Det er store planer som legges når Ørlandet og Bjugn skal kobles til Rissa med bru.

En bru forsynt med vindturbiner, bølgekraft og tidevannskraft skal løse utfordringen.

– Ved å gjøre det slik i Stjørnfjorden, blir alt mye enklere, sier Einar Lyshaug i Kystveikommiteen til Fosna-Folket.

Kystveikommiteen er initiativtakerne til prosjektet som skal revolusjonere vegnettet på Fosen.

Selvfinansierende bru

Brua skal produsere strøm av vind, bølge- og havstrømmer, og er funnet opp av Ben-Tommy Eriksen i Nor Net. Ifølge han finnes det ikke slike broer andre steder:

– Det er et par bruer i England med vindmøller, men ikke i like stor skala som her.

Planen er at brua skal produsere nok strøm til å finansiere byggingen. Foreløpig er ikke prisanslaget klart:

– Det er vanskelig å anslå pris ettersom dette er helt nytt, men det kommer nok til å bli dyrt. Jeg tenker som så at de fleste heller vil ha energibru enn bomveg, sier Eriksen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Havstrømmene går gjennom disse turbinene

Havstrømmene skal gå gjennom disse turbinene

Foto: nornet.no

Avventer byggingen

En tilsvarende bru er på prosjektplanet i Bø i Vesterålen. Ifølge Fosna-folket skal skjebnen til energibrua bestemmes i september. Både SINTEF og NTNU er med på utviklingen.

– Håpet er at Stjørnfjord-brua kan kobles på Vesterålen-prosjektet, sier Fagervoll til NRK.

Ben-Tommy Eriksen føler seg sikker på at planene vil gå i boks:

– Jeg håper og tror at dette er noe Norge vil satse på. Dette er grønn og god energi som det må satses på i fremtiden.

Turistattraksjon

Fagervoll håper en energibru vil trekke turistene til Fosen:

– Dette er en verdensbegivenhet som kommer til å revolusjonere strømproduksjonen her til lands.

Slik kan bru over Hadselfjorden og Stjørnfjord bli seende ut

Vertikale vindmøller fanger opp vind opptil 6000 kvm.

Foto: NorNet.no