Hopp til innhold

Tviler på Helseplattformen: – Risikoen er for høy

Stjørdal kommune er svært kritisk til Helseplattformen. De vil nå samarbeide med kommuner også utenfor Midt-Norge for å finne et bedre journalsystem.

Ole Jakob Reitan, kommunedirektør i Stjørdal kommune

SKEPTISK: Stjørdal kommune, med kommunedirektør Tor Jakob Reitan i spissen, mener Helseplattformen må forbedres og søker nå andre journalløsninger sammen med kommuner utenfor Midt-Norge.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Stjørdal kommune kvier seg for å innføre det nye journalsystemet i Midt-Norge.

Målet er at totalt 66 kommuner skal knytte seg til plattformen, sammen med sykehusene og fastlegene i regionen.

skjermbilde av helseplattformen

Helseplattformen har hatt mange feil og mangler som må rettes opp, og mange brukere synes systemet er tungvint og tidkrevende.

Foto: Morten Waagø / NRK

Skepsisen øker

Nå øker skepsisen i flere kommuner.

Mye av årsaken er de store problemene ved St. Olavs hospital. De tok Helseplattformen i bruk 12. november i fjor.

– Den totale risikoen med å gå inn i Helseplattformen er altfor høy.

Det sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal, som i lang tid har søkt alternative løsninger.

– Helseplattformen er rett og slett ikke er god nok ennå, ifølge Reitan.

Sammen med 14 kommuner i Midt-Norge har Stjørdal hatt dialog med andre leverandører i markedet det siste året.

Les også: 70 leger er på jobbjakt: – Har en følelse av at ting ikke blir bedre

St. Olavs Hospital i Trondheim ved vinterstid.
St. Olavs Hospital i Trondheim ved vinterstid.

Søker alternative løsninger

Nå søker de samarbeid også utenfor helseregionen, og går sammen med flere store kommuner i håp om å etablere en felles kommunal journal.

– Hele landet har jo mål om en sammenhengende helsetjeneste. Det er mer fristende å bli del av en løsning for alle landets kommuner. Helseplattformen blir kun innført i kommuner i Midt-Norge, sier Reitan.

Ei styringsgruppe er satt sammen med representanter fra Oslo, Bergen, Bærum, Bodø, Kristiansand, Stavanger, KS og Norsk helsenett.

Flere fra kommuneledelsen i Stjørdal skal ha møte med dem i neste uke.

– Dette er ikke et spørsmål om ja eller nei til Helseplattformen, men om når vi skal ta valg. Den tida vi har til rådighet skal vi bruke til å sjekke alternativ.

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen.

Kommunene velger selv om de vil være med, men viseadministrerende direktør Christer Mjåset håper også Stjørdal tar Helseplattformen i bruk.

Foto: Helseplattformen

Tap for visjonen

Helseplattformen bygger på visjonen: En innbygger – en journal.

Journalsystemet er utviklet i samarbeid med helsepersonell fra hele helsetjenesten i Midt-Norge. Dataprogrammet bygger på en amerikansk modell utviklet av Epic.

Oppdraget Helseplattformen har fått er å utvikle et felles system for primær- og spesialisthelsetjeneste. Det finnes ikke på markedet i dag.

– Vi har laget en felles journal for kommunene, og de som er koblet på ser at det er gevinster å hente.

Det sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen.

Så langt har St. Olav og ni kommuner tatt journalsystemet i bruk. Totalt 24 kommuner har gjort vedtak om å koble seg på, og 15 kommuner har planer for politisk behandling.

Mjåset håper Stjørdal blir med på dette pionerarbeidet.

– Vi ønsker jo at Stjørdal er med og drar lasset, så vi får realisert visjonen om en felles journal i Midt-Norge.

Han sier videre at Midt-Norge er langt foran resten av Norge, og at det vil ta veldig lang tid å utvikle et tilsvarende journalsystem

– Jeg har ingen tro på at Midt-Norge blir innhentet, sier Mjåset.

Les også: Sintef skal forske på hva som gikk feil med Helseplattformen

St. Olavs hospital
St. Olavs hospital

Skeptisk til kostnadene

Økonomien i prosjektet er noe av årsaken til at Stjørdal er skeptisk.

Helseplattformen AS eies i dag av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Etter hvert som flere kommuner signerer tjenesteavtale forplikter de seg også til å kjøpe aksjer i Helseplattformen AS.

For Stjørdal kommune vil det gi årlige kostnader på rundt 14 millioner kroner.

– Det er valgfritt å koble seg på. Med tanke på drift og forvaltning er det mulig å skalere ned i forhold til aktørene som kobler seg på, sier Mjåset.

Han sier videre at de andre kommunene heller ikke vil tape på at noen velger alternative løsninger.

Tor Harald Haukås

Helseplattformen erstatter rundt 100 ulike journalsystemer som er i bruk i dag, og har løsninger som ikke finnes i dagens systemer, ifølge kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge.

Foto: Eir-J.Bue

Kommunene står fritt

For Helse Midt-Norge er målet én felles løsning for hele helsetjenesten i regionen.

En helhetlig og samhandlende helsetjeneste, med deling av informasjon gjennom hele pasientforløpet, er nødvendig for å møte både kvalitative og økonomiske utfordringer som helsetjenesten står overfor.

Det sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge.

Han presiserer samtidig at Stjørdal kommune selvsagt står fritt til å gjøre sine vurderinger og bruke den tid de trenger.

Med Helseplattformen får vi en ny løsning for både sykehus, kommuner og fastleger i vår region som vi ikke har hatt før. Innbyggere og ansatte i Stjørdal kommune har her den sammen muligheten som andre i Midt-Norge.

Kvalitet og pris er viktig for Stjørdal kommune, som ikke utelukker at de til slutt velger Helseplattformen.

– Samhandling og datadeling må skje nasjonalt, og om kort tid vil det også komme EU-krav om utveksling av helseinformasjon. Nå ønsker kommunene utenfor Midt-Norge å finne gode løsninger, og dette arbeidet ønsker vi å engasjere oss sterkere i, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.