Stjørdal

I Stjørdal har den borgerlige blokka bestående av fem partier sittet med makta i to perioder. Johan Arnt Elverum fra Senterpartiet er ordfører.

 

De borgerlige har ett mandats overvekt, så kommunestyret er i realiteten delt på midten.

Til høsten har ikke de borgerlige inngått noen samarbeidsavtale, og går til valg på egne program.

Arbeiderpartiets utfordrer er Ingvild Kjerkol. Hun er rutinert lokalpolitiker, og utelukker ikke samarbeid med andre partier. SV er den naturlige samarbeidspartneren, men også andre partier kan bli aktuelle, sier Kjerkol.

68-årige Elverum vil fortsette som ordfører, og troner derfor øverst på Senterpartiets liste også til høsten.

Sentrumsplan

I den siste perioden har den store reguleringsplanen for sentrum har tatt mye oppmerksomhet. Man har vært enige om hovedtrekkene, men striden har dreid seg om den siste åpne plassen i sentrum, Husbyjordet. Arbeiderpartiet vil at dette skal være en åpen folkeplass, mens ordføreren vil bygge hotell og kulturhus.

Det hersker også uenighet om forståelsen av kommunens økonomiske status. Stjørdal har nå kommet seg ut fra Robeklista, etter år med underskudd. Men per i dag ligger kommunen an til et underskudd på ti millioner kroner i år.

Skole

De største utfordringene gjelder skole. Stjørdal har lavest lærertetthet i Midt-Norge, samt at det er flere store skoleprosjekt som mangler finansiering. Flere av skolene er i dårlig stand, og Stokkan ungdomsskole står først i køen.

Det er også politisk uenighet i barnehagepolitikken. De borgerlige ønsker ikke å bygge flere kommunale plasser, og per i dag ligger man ikke an til å få full barehagedekning i løpet av året.

Stjørdal er en kommune som opplever stor befolkningsvekst, og valgkampsakene kommer trolig til å dreie seg mye om velferdstjenestene. Både skole og eldreomsorg blir sannsynligvis viktige saker. 

Stjørdal - kommunevalg

Ap

FrP

H

KrF

RV

Sp

SV

V

RV/NKP

V/DLF

MDG

DEM

1987

39,3

9,0

13,0

6,5

0,8

16,5

7,7

7,3

1991

35,8

5,4

12,4

6,3

1,4

21,5

12,0

5,3

1995

37,2

4,8

16,3

6,5

20,5

7,3

7,3

1999

37,6

7,2

15,8

7,7

16,2

8,8

5,3

1,5

2003

37,1

9,2

11,8

5,2

20,0

12,6

4,1

2007

32,9

14,0

10,8

4,2

1,1

25,0

4,6

4,8

2,5

0,1

DEM= Demokratene

MDG = Miljøpartiet De Grønne