Stinkende hvalkadaver blir ikke fjerna – etterlyser nasjonale rutiner for døde dyr

En ni meter lang hval ligger og råtner i fjæresteinene like ved et hyttefelt i Trøndelag. Å flytte den er ikke så enkelt, fordi man ikke er enige om hvem som har ansvaret – i tillegg mangler nasjonale retningslinjer.

Kadaver av hval i fjæra på Valsnes i Ørland

KOM MED STORMEN: En død hval er blitt liggende og råtne i fjæra. Folk i området syns stanken er forferdelig. Kommunen er usikker på hvem som har ansvaret.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det kan ikke overlates til hytteeiere å få et kadaver av en hel hval fjernet. Det kan ikke håndteres som vanlig avfall. Det fins ingen håndteringsplan for sånt i Norge, sier Christoph Noever, forsker ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

I 2017 åpnet Noever magen på hvalen på Sotra i Vestland som i ettertid har fått betegnelsen «plasthvalen».

Denne gåsenebbhvalen hadde 30 plastposer i magen i tillegg til mye mikroplast, sjokoladepapir og en brødpose. Hvalen var avmagret og hadde lidd før den ble avlivet.

Etter dette håpet Noever at det skulle innføres noen nasjonale rutiner for hvordan man går fram når det driver i land døde dyr langs norskekysten. Men hvalen i Trøndelag er et tegn på at lite har skjedd.

– Det fins ikke rutiner for at hverken forskere eller veterinærer blir kontaktet når det driver i land en død hval. En er prisgitt at den driver i land slik at noen finner den, og da er det tilfeldig om dette er i nærheten av et forskningsmiljø eller ikke, sier Noever.

Død hval på Valsnes, Ørland

BARDEHVAL: Hodet har råtnet bort nesten helt på hvalen, men resten av kroppen ligger og ulmer. Særlig på godværsdager lukter det mye, forteller nabo Knut Haukaas.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

En uutholdelig eim

På Valsneset i Ørland kommune har hvalen ligget i fjæresteinene i tre uker.

For folk i området har det handlet om å få noen til å ta ansvar for å få hvalen fjernet. Den stinker.

– Det er et ganske begredelig syn, og det er en forferdelig lukt av dyret, sier Knut Haukaas som bor like ved stranda hvalen ligger på.

Hvalen drev i land under springflo og uvær. Folk i området har trodd at det er snakk om en nebbhval, men forskeren ved Universitetet i Bergen sier at det er en bardehval, mest sannsynlig en vågehval.

– Det er helt vilkårlig om man i det hele tatt får med seg noe så grunnleggende som lengde og art på dyret. Vi skulle veldig gjerne visst mer om hva hval dør av, sier Noever.

Haukaas har forsøkt å få kommunen til å ta ansvar for hvalen, men for kommunen har hele saken vært vanskelig.

Magesekken til avlivet gåsenebbhval

MAGEN FULL AV PLAST: En levende gåsenebbhval som drev i land på Sotra i Vestland hadde magen full av plast og annet avfall fra mennesker. Ingen vet hvor mange andre hvaler som også har plast i magen.

Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Vurderer helserisiko

– Det er ingen som har ønsket å ta på seg ansvaret, hverken grunneiere, fiskeridirektoratet, kystverket eller kystvakta. Vi har undersøkt med flere, men ingen ønsker ansvaret, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Ørland kommune, Thomas Engen.

I noen tilfeller kan kystvakta være behjelpelig med å dra hvalen ut på dypere sjø, og der blir kadaveret senket.

Ifølge kommunen er hvalen grunneiers plikt å ta seg av hvis den er å anse som forurensning eller avfall

– Da er det grunneier selv som må ta regninga med å få den fjernet. Men om hvalen er avfall, det er en annen sak. Det er vel det som ligger her i skjæringspunktet, sier Engen.

Thomas Engen, kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Ørland kommune

VIL UNDERSØKE HELSERISIKO: Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Ørland kommune, Thomas Engen, sier kommunen må vurdere om kadaveret utgjør en helserisiko.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

I mellomtiden har grunneier og hytteeiere fått såpass nok at de har sendt felles brev til kommunen, og også tatt kontakt med kommunelegen for å få hvalen fjernet.

– Jeg har skissert flere muligheter overfor kommunen for hvordan dette kan løses, sier Haukaas, som i brev til kommunelegen krever at hvalen skal bort.

Han har også tilbudt seg å selv ta opp hvalen med traktor og grave den ned, mot at kommunen betaler regninga.

– Hvalen både stinker, det flyter fett og forurensning ut av den, og den tiltrekker seg ville dyr som rev og grevling, sier Haukaas.

Kurt Haukaas

TAR FOR LANG TID: Kurt Haukaas mener det tar for lang tid å avklare hvem som har ansvar for hvalen. Han mener kommunen må sørge for å få den fjernet snarest.

Foto: Rune Røstad

Improviserer kartlegging imens de venter

Mangelen på retningslinjer for hvordan man skal håndtere døde dyr som driver i land, har fått forskere og privatpersoner til å ta eget initiativ.

I påvente av en offentlig kartlegging og statistikkføring av strandingene av hvaler og andre arter, har de opprettet en egen organisasjon, og en egen nettside som heter «Strandinger i Norge».

–– Det vi lærte av plasthvalen er at plast i havet er et stort miljøproblem, som skulle følges opp videre. Hvor mange av hvalene som strander har plast i magen? Det er mangel på rutiner og statistikk i Norge, og hvalene blir bare liggende og råtne, sier Noever.

Kommunen har tidligere vært på befaring ved hvalen i Trøndelag. Nå skal også kommunelege se på hvalen for å vurdere om den utgjør helserisiko eller ikke.

Gåsenebbhval måtte avlives og slaktes på Sotra i Hordaland

VAR SLAPP OG SYK: Gåsenebbhvalen på Sotra var slapp og syk før den drev i land med magen full av plast. Den er blitt hetende «Plasthvalen".

Foto: NRK

– Vi har forståelse for at dette er ubehagelig. Nå er spørsmålet om det er et folkehelseperspektiv på dette. Konkluderer kommunelegen med at det er det, har kommunen et ansvar med å få hvalen ryddet bort, sier Engen.

Fiskeridirektoratet opplyser at strandede hvaler ikke er deres ansvar.

– Døde hvaler som driver i land er utenfor vårt forvaltningsansvar og er å betrakte som herreløst avfall. Det vil være kommunens jobb å finne ut hvordan dette skal håndteres, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve.

Havforskningsinstituttet har tidligere i år oversendt en anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet om at det bør utarbeides et offentlig system for å undersøke strandede hvaler.

Død hval på Valsnes, Ørland

NI METER: Hvalen var allerede død da den drev i land med stormen. Nå ligger den ni meter lange bardehvalen og råtner i fjæra på Valsnes i Ørland kommune.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

14.09: NRK har lagt til intervju med forsker Christoph Noever og også endret tittel og ingress.