Sterke reaksjoner på Stortinget over at fylker dropper miljøvennlig drivstoff

Flere politiske partier reagerer sterkt på at fylkeskommuner dropper krav til klimavennlig drivstoff i nye bussanbud fram mot 2030.

Une Bastholm, talsperson i MDG, blir intervjuet av NRK

TRIST AT FYLKER DROPPER KLIMAKRAV: Une Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, sier det er et kjempeproblem at fylker dropper klimakrav og fortsetter med dieselbusser. Stortinget har vedtatt at all kollektivtrafikk i Norge skal være fossilfri om seks år.

Foto: Margret Helland / NRK

For fire år siden vedtok Stortinget at all kollektivtrafikk i Norge skal være fossilfri fra 2025.

Mandag legger samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fram en lenge varslet handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk.

– Vi har hatt behov for å jobbe litt grundigere enn først antatt. Derfor har vi jobbet på spreng med dette nå, sier Dale.

Torsdag ble det kjent at fylkeskommunene i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland dropper klimakrav og legger opp til utstrakt bruk av dieselbusser i nye bussanbud.

I andre fylker er det en annen praksis. Hordaland har nettopp tildelt Bergen Nord på en blanding av elektriske busser og biogass. Ruter har tildelt Vestregionen i Oslo og Akershus en blanding av elektrisitet, HVO og fornybar diesel.

– Det er så trist når det gjøres nye innkjøp i fylkeskommunene og man inngår anbud som binder oss til utslipp i mange år, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

Haster med tiltak

På Stortinget krever både Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og MDG handling.

– Fagre ord og mål berger oss ikke fra klimakrisen. Nå må regjeringen gjøre jobben og sørge for at det blir et krav i lovverket om fossilfri kollektivtransport, sier Lars Haltbrekken (SV).

– Fylkene må få økte overføringer, sier Ole André Myhrvold (Sp).

Une Bastholm i MDG er ikke fornøyd med det som skjer, selv om halvparten av bussene i fylkene er fossilfri om et par år.

– Det er et kjempeproblem når fylkeskommunene inngår avtaler som går mange år framover i tid. Det binder fylkeskommunene til klimautslipp. Hele Norge burde lete med lupe etter å kutte utslipp. Det haster veldig at regjeringen kommer på banen, sier Une Bastholm.

Hun mener fylkene bør belønnes for å velge klimavennlig.

Nye busser Trønderbilene

NYE BUSSER SKAL BRUKE DIESEL: Over 40 nye busser står parkert utenfor Levanger. De har Euro seks teknologi, som kutter Nox-utslippene. Men bussene kommer til å bruke vanlig diesel.

Foto: Rita Kleven

Klimaminister ikke fornøyd

Klima– og miljøminister, Ola Elvestuen (V), er tydelig på at fylkeskommuner ikke kan fortsette å inngå avtaler om fortsatt bruk av dieselbusser i nye anbud:

– Jeg mener alle fylker nå, når de har nye anbud, må strekke seg for å sørge for at det blir miljøvennlig drivstoff. Dette må være siste gangen man inngår denne typen anbud, sier Elvestuen.

Han sier det gis betydelig klimastøtte inn mot de store byene i bymiljøavtalene. Enova har sine støtteordninger og fylkene får overføringer og støtte til kollektivtrafikk.

Etterlyser vilje i regjeringen

Områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, etterlyser vilje fra regjeringen til å nå klimamål.

– Det er all grunn til å klappe og heie på ambisjonene til regjeringen her. Men det er veldig viktig for å følge opp målene, at det får konsekvenser for inntektsrammene til kommunene, sier Eide.

Han sier det er gledelig at halvparten av bussene som fylkeskommunene har ansvaret for, vil være fossilfrie innen 2021.

Denne omleggingen vil totalt koste vel 100 millioner kroner i økte driftsutgifter i året for fylkeskommunene, viser en fersk rapport fra KS.

Helge Eide

KS ETTERLYSER MER VILJE FRA REGJERINGEN TIL KLIMAKUTT: Områdedirektør i KS, Helge Eide, sier fylkene får store økte driftskostnader når de tar i bruk fossilfritt drivstoff i kollektivtrafikken.

Foto: Johnny Syversen / KS

Mindre til buss i Trøndelag

– Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag, fylkestinget har erklært klimakrise, hvorfor velger dere diesel i regionanbudet som nå skal lyses ut?

– Skal vi gjøre noe med klimakrisen, må vi gjøre de tiltakene som virker best. Det ville kostet 2 millioner kroner ekstra å kutte 1000 tonn CO₂ med en annen drivstofftype. De pengene har vi ikke. Da måtte vi ha kuttet i rutetilbudet. Vi kan ikke gjøre dette for å tekkes en klimaminister som vil tøffe seg med meningsløse klimakrav, sa Sandvik da han var gjest på NRK Midtnytt torsdag kveld.

– I Fremskrittspartiets lever vi godt med at regionbussene skal gå på diesel noen år til, sier gruppeleder for Frp i fylkestinget i Trøndelag, Lill Harriet Sandaune.

– Hvor stor debatt var det i fylkestinget om å velge klimavennlig drivstoff på bussene?

– Bruken av drivstoff har ikke vært så godt debattert i fylkestinget. Det er ganske gjengs oppfatning at vi må ha et godt busstilbud over hele Trøndelag, sier hun.

Klimavennlig drivstoff på tanken i Oppland

KLIMAVENNLIG DRIVSTOFF PÅ TANKEN: Alle bussene i Oppland må bruke drivstoffet, HVO, som kutter klimagassutslippene. HVO koster 2 kroner mer per liter enn diesel. Oppland fylkeskommune betaler mellom fem og seks millioner kroner ekstra i år for denne innsatsen for klimaet. Klimagassutslippene kuttes med 9.500 tonn fossilt CO2 i året.

Foto: Eskil Andersen