Normal

Stengte møtet for pressen

Namsos-politikerne stengte formannskapsmøtet i dag da de skulle behandle saken om kjøp av Rock City til over 120 millioner kroner.

Namsos formannskap

Politikerne i Namsos vurderer om det er best å kjøpe Rock City-bygget.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Namsos kommune er fortsatt ikke ferdig med Rock City-saken, og nå vurderer politikerne om det er riktig å kjøpe hele bygget.

Må betale i 20 år

I dag leier de Rock City-bygningen, og vil få store årlige utgifter i 20 år framover.

– Dette er en komplisert sak og det er viktig at formannskapet er kjent med de dilemma det jobbes med, og at de er deltakende i prosessen. Formålet med denne saken er å gi formannskapet en oppdatering på status, samt å avklare om det skal sees nærmere på mulighetene for å kjøpe bygget, sa konstituert rådmann Ketil Sørvig til Namdalsavisa tidligere i høst.

Saken er formelt ikke tatt opp med eieren av Rock City-bygget ennå.

Frykter motparten

I dag behandler altså politikerne saken, og mener det var best å føre debatten for lukkede dører av hensyn til forretningsmessige strategier og frykt for at motparten skulle få opplysninger, som NRK fikk opplyst.

Namsos kommune overtok tidligere i år selskapet Rock City. Kommunen har påtatt seg garantiansvaret for Rock Citys husleie i 20 år, og i tillegg har kommunen garantert for et lån på 20 millioner kroner som ble tatt opp da man skulle bygge Opplevelelsessenteret.

I tillegg jobbes det fortsatt med å få Museet Midt vil overta Opplevelsessenteret, men dette er foreløpig ikke avklart.

For øvrig gjorde politikerne i dag det helt klart at det ikke er aktuelt å gi mer i direkte pengestøtte til Rock City.