Stenger Fv775 i Grong

Fv775 Gartland blir stengt i en time fra klokka 08 på grunn av berging av et vogntog. Anbefalt omkjøring er via Skogmo og Fv760.