NRK Meny
Normal

Her er forslagene til minnested etter 22. juli

I dag offentliggjøres de seks forslagene som viser hvordan minnestedet etter 22. juli kan bli i Trondheim. Byen er den eneste i landet som lar innbyggerne være med å bestemme hvordan minnestedet etter tragedien på Utøya skal bli.

Ulrika Wallin

Prosjektleder Ulrika Wallin vil at hele byen skal engasjere seg når nytt minnested etter 22. juli skal avgjøres.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

– Nå er vi veldig spente. Vi håper på stor oppslutning og at folk vil engasjerer seg, sier prosjektleder Ulrika Wallin.

I dag kan innbyggerne i Trondheim selv få se forslagene til det som kan bli byens minnested etter 22. juli.

Forslagene stilles ut i Tordenskjoldsparken i sentrum, som også er stedet som er valgt som minnested. Men hvordan parken skal utformes skal folk få være med på å bestemme.

– Det som skjedde 22. juli var et angrep på grunnleggende verdier som demokrati, åpenhet, inkludering og engasjement. Vi vil at minnestedet og hele prosessen fram til den ferdige parken skal bære preg av disse verdiene, sier prosjektlederen.

– Spennende forslag

Forslag minnested 22. juli

Mange har tatt naturen i bruk for å gi liv til det nye minnestedet.

Foto: Karianne Stensland, Per Kristian Nygård og Arkitekturfabrikken AS v/Jens Bjørnstad, Annhild Kjørsvik

Seks grupper bestående av kunstnere, arkitekter og landskapsarkitekter har nå levert sine skisser til hvordan de ser for seg minnestedet.

Her kan du se alle forslagene klokken 08.00. (ekstern side)

Forslagene spenner vidt, forteller Wallin.

– De er alle spennende og interessante. Seks forskjellige team, med ulik erfaring, har utarbeidet skisser med et variert uttrykk som spenner fra et rent og minimalistisk formspråk til å bruke naturen som et formgrep. Noen ser for seg et livlig sted mens andre ser for seg minnestedet som en stille oase.

Her kan stemme på din favoritt og si din mening om forslagene klokken 08.00.(ekstern lenke)

Wallin understreker at forslagene er skisser som kan bearbeides og utformes etter hvilke tilbakemeldinger som kommer inn fra folk.

Elever på ungdomsskolen og videregående skole er spesielt invitert til å delta gjennom «Den kulturelle skolesekken».

– Vi ønsker at dette skal være et sted spesielt for ungdom, og vi vil legge til rette for at skoler skal kunne bruke det i undervisningen. Når elever skal lære om demokrati, skal det være naturlig å ta en ekskursjon til minnestedet, sier Wallin.

Enestående prosess

Forslag minnested 22. juli

Terra Incognita- Den hvite plassen.

Foto: Anders Krüger og Marianne Levinsen

Historiker Tor Einar Fagerland ved NTNU er imponert over arbeidet som er lagt ned og at Trondheim kommune har valgt å gå sin egen vei for å finne sin måte å markere hendelsene på Utøya på.

De fleste kommunene som mistet noen av sine på Utøya valgte å ta imot et minnesmerke i form av en stein som ble gitt av en anonym person og utformet av kunstneren Nico Widerberg. Trondheim valgte å si nei blant annet fordi det ble problematisk at giveren var anonym.

– De ville ha en åpen og demokratisk prosess, og slik ble anonymiteten en for sterk kontrast, sier Fagerland, som også er faglig ressursperson for de nasjonale minnestedene.

Han mener kommunen har lagt opp til en sjelden bred involvering av innbyggerne for å få det minnestedet byen ønsker. Ikke alle har lyktes like godt med det, noe den betente konflikten på Sørbråten ved Utøya vitner om.

– Byen ønsker ikke en ting, men et levende sted som er tilgjengelig for alle. Prosessen gjenspeiler de verdiene som var viktige rett etter at terroren rammet. Samtidig legges det opp til at minnestedet skal ha en innebygd dynamikk slik at det også er relevant om 10 år, sier historikeren.

Slik kan du stemme

De seks forslagene kan studeres av alle som tar turen til Tordenskjoldsparken fra 20. september. Utstillingen vil stå i ti dager.

Tilbakemeldinger og innspill kan leveres i parken eller på kommunens nettside.

Juryen tar med seg alle innspillene når det skal kåres en vinner 15. oktober.

– For juryen blir det svært viktig å få ta del i tankene til de som skal bruke minnestedet, det er derfor vi gjør det på denne måten, sier Ulrika Wallin.

Hun håper og tror det blir lettere å engasjere seg når det nå ligger seks konkrete forslag på bordet.

– Vi har forsøkt å få innspill til prosessen tidligere, men det viste seg være vanskelig. Nå håper vi det skal blir lettere for folk og komme å si sin mening, sier Wallin.

Minnestedet skal stå ferdig i 2016.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.