Hopp til innhold

Varsler dugnadskrise: – Langt mer alvorlig enn folk tenker over

Det forventes at aktiviteten skal bli like høy som den var før koronapandemien. Men rekruttering av frivillige kan sette en stopper for det.

Frivillige samlet før Steinkjerfestivalen 2022

HAR STILT OPP: I Steinkjer er de frivillige som har stilt opp i full gang med å rigge utstyr før årets festival går av stabelen. Her er de samlet til matpause.

Foto: Privat

Dugnadsånden er sterkt sviktende. Det er i ferd med å utvikle seg til et kjempestort problem for idrett- og kulturbransjen.

Det sier Svein Bjørge, komiteleder i Steinkjerfestivalen.

Torsdag braker det endelig løs for festivalen midt i Trøndelag, men det skjer ikke av seg selv. Og det å skaffe frivillige har vært vanskelig ifølge festivalsjefen.

– Frivillighet er selve grunnfjellet i det som norsk idrett- og kulturbransje er bygd på. Vi har sett tendensen i mange år, men etter pandemien ser det ut til å ha gått hull i hele bunnen.

Han legger til:

– Vi klarer å gjennomføre festivalen, men hvis dette fortsetter må vi rett og slett tenke annerledes.

Lars Einar Ingvaldsen og Svein Bjørge, Steinkjerfestivalen

Svein Bjørge (t.h.) er ikke i tvil om at mangel på frivillige er i ferd med å bli et kjempeproblem for lag og foreninger. Her er han sammen med Lars Einar Ingvaldsen under et møte for frivillige.

Foto: Privat

Nedgangen størst blant de yngste

Forsker Daniel Arnesen har undersøkt status for frivillig sektor etter pandemien. Han forteller til NRK at aktivitetsnivået har gått ned under pandemien.

– Det er ikke så rart. Det var strenge restriksjoner, og noen aktiviteter var også forbudt til tider. I den grad man likevel kunne gjennomført har det nok vært på halv maskin, sier han.

Det undersøkelsene til Arnesen nå viser, er at en av tre organisasjoner opplever utfordringer med rekruttering av nye medlemmer og frivillige.

Han forteller også at andelen av befolkningen i alderen 16 til 79 år som hadde utført frivillig arbeid det siste året, gikk ned fra 57 prosent i 2019 til 52 prosent i år.

Nedgangen er størst innenfor bolig og økonomi, idrett og kultur og fritid. Og reduksjonen er større blant kvinner enn menn.

– Når vi bryter det ned på alder, ser vi at den største nedgangen har vært blant unge voksne under 30 år, sier Arnesen.

Daniel Arnesen - Forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Daniel Arnesen er tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Mange grunner

At den frivillige aktiviteten har gått ned, tror forskeren at det kan være mange grunner til. Han nevner blant annet at nordmenn er klare for å reise til utlandet, og at mange har funnet fritidsaktiviteter som ikke er organisert.

Han tror også at det sosiale mønsteret har endret seg litt, og at høyt trykk i arbeidslivet etter to år med pandemi, kan gjøre det vanskelig å prioritere andre ting på fritida.

Under pandemien så vi også at en del ga penger til frivillige organisasjoner, og at det kan være en måte å bidra på, sier Arnesen.

Les også Dette har nordmenn savnet mest under pandemien

Planlegg togferie

Han legger til at store organisasjoner ofte har god struktur for å drive med rekruttering.

Men det finnes mange små lag og foreninger der ute, hvor mye av aktiviteten er avhengig av det som ofte kalles ildsjeler.

Han forteller at disse utgjør 30 prosent av dem som gjør frivillig arbeid samtidig som de står for 70 prosent av arbeidet.

I snitt forventer frivilligheten at aktiviteten vil komme tilbake på samme nivå som før. Det reflekterer at det er en viss optimisme. Men utfordringer med rekruttering kan være et slag for baugen, sier Arnesen.

Forberedelser til Steinkjerfestivalen 2022

I Steinkjer er forberedelsene godt i gang i forkant av årets festival.

Foto: Privat

Ikke døende dugnadsånd

Og sliter lag og foreninger med ressurser, er konsekvensen at de blir avhengig av å ansette noen som kan gjøre jobben frivillige har gjort.

Da blir aktiviteten dyrere å drive, og det koster kanskje også mer å delta, påpeker Arnesen.

For å lykkes med rekruttering av frivillige, er det viktig å bruke sitt sosiale nettverk ifølge ham.

Barrieren som mange peker på, er at de ikke helt vet hvor de skal begynne. Det ikke å bli spurt er en av hindringene. Så man må kjenne noen som er med, som tar kontakt og spør om du vil være med.

– Er dugnadsånden døende?

– Det vil jeg absolutt ikke si at den er. Ser du litt bort fra nedgangen, så er den store trenden at flere gjør frivillig arbeid.

Færre nye frivillige i Røde Kors

Marita Hoel Fossen i Røde Kors, forteller til NRK at de ikke har så gode tall på hva pandemien har medført ennå.

Det har sin forklaring i at krigen i Ukraina brøt ut like etter pandemien var over.

Vi har fått en del henvendelser fra folk som vil bli frivillige på grunn av det, sier Fossen.

Til tross for at frivillige har kommet til på grunn av krigen, opplever organisasjonen at de ennå ikke er på det nivået nye frivillige de normalt har hatt.

De ser også at frivillige er mer tilbakeholdne til å binde seg opp i ferietider, som er viktig for at de kan gjennomføre aktiviteter som er viktige for mange.

Vi ligger noe lavere enn i et normalår, sier Fossen, som understreker viktigheten av frivilligheten.

At noen tar av sin egen tid for å være sammen med eller lage aktivitet for andre, ser vi at oppleves veldig betydningsfullt. Det har også en kjempeviktig samfunnsgevinst.

Marita Hoel Fossen

Marita Hoel Fossen forteller at Røde Kors har et lavere antall frivillige enn før pandemien.

Foto: Røde kors

Hun er ikke bekymret for framtida, men legger ikke skjul på at Røde Kors må bruke mer ressurser på å skaffe frivillige enn tidligere.

– Til høsten må vi bruke mer tid på å rekruttere og fortelle folk hvor viktig det er at de bidrar.

Setter temaet på dagsorden

For Steinkjerfestivalen er det viktig å sette temaet på dagsorden.

Det gjør de under konferansen Framtidsfredag, hvor frivillighet etter covid-19 skal diskuteres.

Hit kommer blant andre representanter fra Norske kulturhus, Stiklestad nasjonale kultursenter og Norsk kulturråd.

– Dette er langt mer alvorlig enn folk tenker over. De tar det som selvfølge at det skal arrangeres – men uten frivilligheten vil det ikke fungere, sier festivalsjef Bjørge, som mener politikerne må få opp øynene for det som skjer.

Lars Einar Ingvaldsen, Arnt Egil Stjernen, Arvid Baardvik og Kenneth Andre Thun Ingvaldsen, Steinkjerfestivalen 2022

Lars Einar Ingvaldsen, Arnt Egil Stjernen, Arvid Baardvik og Kenneth Andre Thun Ingvaldsen tar en liten pust i bakken før arbeidet med forberedelsene fortsetter.

Foto: Privat