Hopp til innhold

Kan være trafikkfarlig og full av forurensing – likevel lar de snøhaugen ligge

Denne kommunen lar brøytesnøen ligge midt i sentrum for å spare penger, selv om de er pålagt å kjøre den bort.

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

På torget i Steinkjer, like utenfor kirka, ligger en svær snøhaug og konkurrerer med det frittstående kirketårnet. Og kommunen har ingen planer om å kjøre snøen bort.

– Vi har blitt pålagt å kjøre snøen til et godkjent deponi. Men det er jo plass å lagre på her. Og å kjøre det bort har jo en kostnad, sier oppsynsmann Steinar Aurstad.

Kommunen har ikke et eget deponi, og må betale 250 kroner lasset for å levere snøen til et privat deponi.

– Fire lass blir tusen kroner. Det tilsvarer et lass strøsand, det. Vi har jo et budsjett til vintervedlikehold, og det å gå ned på standarden fordi vi må kjøre bort snø, blir dårligere for innbyggerne.

Steinar Aurstad. Oppsynsmann i Steinkjer.

Oppsynsmann i Steinkjer kommune, Steinar Aurstad, innrømmer at snøhaugen på torget etter hvert har gitt litt dårlig oversikt i veikrysset.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Statsforvalteren: Bare nyfalt snø som kan ligge

Det er statsforvalteren som fatter vedtak om håndtering av forurensning og avfallsproblemer knyttet til deponering og dumping av snø. Line Fjellvær er direktør for klima- og miljøavdelingen i Trøndelag.

– Nyfalt snø trenger man ikke gjøre noe med. Men hvis man lagrer snø i store dunger, skal det i hovedsak kjøres bort og deponeres. Steinkjer har ett godkjent, privat deponi, sier hun.

– Hva tenker dere om at kommunen ikke bruker dette deponiet?

– Hvis mindre mengder snø plasseres unna sårbare vassdrag eller et stykke fra kaikanten, er det ikke noe problem. Men hvis det er store mengder, forventer vi at de benytter seg av snødeponi.

Selv om deponering og prøvetaking er en kostnad for kommunen, kan de ikke velge å la være. Er det krav, så er det krav, understreker Fjellvær. Og da må de også betale for miljøundersøkelser.

Line Fjellvær. Statsforvalteren i Trøndelag.

Line Fjellvær hos Statsforvalteren i Trøndelag sier at oppsamlet snø må behandles som spesialavfall.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det havner jo i naturen uansett

Miljødirektoratet har bestemt at kommuner eller private aktører som er ansvarlig for å brøyte snø, må ha tillatelse til å håndtere snøen etter forurensningsloven dersom dette fører til nevneverdig skade eller ulempe for miljøet.

Oppsynsmann Aurstad sier han har etterlyst svar på hva som er forskjellen på at de lar snøen ligge på torget, hvor den vil tine og gå i avløpet, og det å tippe den et annet sted.

– Det havner jo i naturen uansett. Hva er forskjellen? Tvert vi laster opp denne dungen, blir det kalt forurenset masse. Dette vil jeg ha svar på, sier Austad.

Han mener det hovedsakelig er ufarlig salt i snødungen, samt noe avfall som munnbind og tomflasker, og at det som blir liggende igjen etter tining bare kan samles opp.

Tungmetaller er usynlige

I en annen by i Nord-Trøndelag, Levanger, er holdningen noe annerledes. Der har de et kommunalt deponi alle kan levere til, mot å betale 200 kroner per lass.

– Snødeponiet ligger på havna, og har samme forurensingskrav som et avfallsdeponi. Det er veldig strengt, sier veitekniker i Levanger kommune, Tor Albert Kverkild.

Tor Albert Kverkild

I Levanger går fylkesveien gjennom sentrum, derfor er fylkeskommunen med på å betale utgiftene til snødeponiet. Det er også Sykehuset Levanger, sier veitekniker Tor Albert Kverkild.

Foto: Levanger kommune

Han forklarer at de tar prøver både fra snøen og smeltevannet. Når snøen er borte, rydder de opp det som ligger igjen.

– I fjor fant vi alt fra bilfelger til plast og snusposer. Det kan vi se med det blotte øye. Det vi ikke ser, er tungmetallene. Men prøvene vi tar, viser at vi er innenfor toleransegrensen. Hvis verdiene blir for høye, må vi kjøre den forurensede massen til en godkjent fylling.

Oppfølging av snødeponiet, prøvetaking av snø og sigevann samt miljørapport kostet Levanger kommune 141.764 kroner for sesongen 2020-2021

Snøhauger i Steinkjer sentrum

Spørsmålet er om denne snøhaugen i Steinkjer sentrum er ren – og ikke minst om den utgjør en fare i trafikken.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Når snøen smelter

Men er det ikke bare å dumpe snøen i sjøen, da? Nei da, så enkelt er det ikke. Snø fra brøyting kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer som mikroplast, sand, slam, grus, salt og annet. I Oslo ble det forbudt å tippe snø på fjorden i 1996 – Trondheim fulgte etter i 2017.

Trondheim, Oslo og Trøndelag fylkeskommune har invitert leverandører til å utvikle nye, miljøvennlige metoder knyttet til snøbehandling. Prosjektet har fått navnet SMELT. I konkurranseutlysningen på Doffin heter det blant annet:

«Det er ikke plass til å legge den brøytede snøen noe sted, og den kjøres derfor ofte bort med lastebil. Deponiene der snøen kjøres til ligger langt fra sentrum og snøen er ofte forurenset med tungmetaller, salt, sand og mikroplast. Dagens metode er for ressurskrevende, så det er behov for nye måter å håndtere den forurensede brøytesnøen på.»

Prosjektleder for SMELT Kine Nilssen sier snøhåndteringen fungerer stort sett greit i Trondheim også i dag. Snøen som samles opp blir lagret på egnede steder. Men snøen i sentrum må kjøres et godt stykke ut av byen til et leid deponi når haugene blir store, eller snøen blir skitten.

– Problemet er at vi må kjøre 2000 lastebillast med snø hver sesong. I tillegg er det mye administrativt arbeid med å leie plasser til deponering. Det er dessuten interessant å se på den sirkulærøkonomiske biten av det. Snøen er jo egentlig en superrydder, som tar opp mye forurensing. I tillegg har vi bygg her i byen som trenger kjøling.

Nilssen er derfor veldig spent på bidragene som har kommet inn til SMELT-konkurransen.

– Men jeg har ikke lov til å åpne tilbudet før fristen går ut klokka 12 den 12. januar.

Diger snøhaug

Snøen fungerer litt som en svamp, og samler opp i seg søppel og forurensing fra trafikken. – Egentlig hjelper den oss med å samle det opp og rydde det vekk, sier Kine Nilssen i Trondheim kommune.

Foto: Stein Bondevik