Hopp til innhold

Steinkjer får regionkontoret for Nav

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har bestemt at Steinkjer får regionkontoret for Nav i Trøndelag.

Anniken Hauglie

Statsråd Anniken Hauglie har fredag offentliggjort at Steinkjer får det nye regionkontoret for NAV.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tidligere denne uka kom anbefalingen fra Nav-direktør Sigrun Vågeng. Hun anbefalte å legge Trøndelags nye Nav-kontor til Steinkjer.

I ei pressemelding fredag går det fram at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie støtter NAV-direktørens anbefalinger om ny regional struktur i Nav med ett unntak.

Vil søke på toppjobb i Steinkjer

Fylkesdirektør i Nav i Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, sier flere ansatte er skuffet fordi den faglige begrunnelsen var sterk for Trondheim. Nå vil de jobbe for å få et sterkt hovedkontor i Steinkjer.

– Man er veldig innstilt på å finne gode løsninger for å få et godt regionkontor for den nye fylket, sier Wigum.

Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag

Fylkesdirektør ved Nav i Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, er en av søkerne til jobben som leder ved det nye hovedkontoret til Nav i Steinkjer.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Vil du bli den nye lederen for et samlet NAV for Trøndelag?

– Jeg er på søkerlista

– Har du lyst til å flytte til Steinkjer?

– Ja for meg er det mulig å jobbe fra Steinkjer.

Nye hovedkontor over hele landet

Arbeids- og sosialministeren offentliggjorde fredag det som blir 12 nye hovedkontor for Nav.

Nye regionkontorer i Nav:

  • Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: Steinkjer
  • Finnmark-Troms: Hovedkontor i Tromsø, men med sentrale funksjoner i Vadsø.
  • Nordland: Bodø.
  • Møre og Romsdal: Molde.
  • Sogn og Fjordane og Hordaland: Bergen.
  • Rogaland: Stavanger.
  • Vest-Agder og Aust-Agder: Arendal.
  • Telemark og Vestfold: Skien.
  • Oslo: Oslo

Vil styrke oppfølging av brukerne

Bakgrunnen for utredningen er å følge opp NAV-meldingens signaler om å styrke kontorenes muligheter og evner til arbeidsrettet oppfølging av brukerne.

Utredningen er også begrunnet med at NAVs organisering må tilpasse seg endringene som skjer i fylkesmannsembetene og i regionalt folkevalgt nivå.

Ett unntak

Statsråden har besluttet at alle regionskontorene legges der NAV-direktøren har foreslått, men med ett unntak for Østlandet.

– NAV-direktøren ønsker av styringsmessige årsaker å dele region Viken inn i Øst-Viken og Vest-Viken. Det er klokt og noe jeg støtter. Kontoret for Vest-Viken legges til Drammen. NAV-direktøren har anbefalt Oslo for Øst-Viken, men jeg har i dag bedt henne utrede et nytt alternativ for plassering av regionkontor som ligger utenfor Oslo. Anbefalingen kommer i løpet av august, sier Hauglie.

Steinkjer rådhus

Hovedkontoret til Nav i Trøndelag legges til Steinkjer.

Foto: Espen Sandmo/NRK