NRK Meny
Normal

Steinkjer får asylmottak for mindreårige

Utlendingsdirektoratet har bestemt at det skal opprettes et asylmottak for mindreårige i Steinkjer. Ordføreren mener dette blir utfordrende for kommunen.

Steinkjer i solnedgang

Plasseringa av mottaket er enda ukjent, men det er sikkert at 30 mindreårige asylsøkere skal få plass.

Foto: Espen Andre Wåde

Ordfører Bjørn Arild Gram foran rådhuset i Steinkjer, der stemmerettsjubileet markeres i dag.

Ordfører Bjørn Arild Gram, sier de skal ta imot asylsøkerne som best de kan.

Foto: Silje Kolaas / NRK

1. oktober skal tilbudet til 30 mindreårige asylsøkere være på plass i Steinkjer kommune. Det er Hero Norge som skal drifte mottaket.

Det er et drøyt halvår siden Utlendingsdirektoratet sa opp avtalen med Steinkjer mottakssenter, da årsaken var for få asylsøkere. Men nå ser UDI likevel på muligheten for å opprette et nytt mottak.

– Det har vært en økning av mindreårige asylsøkere bare siden mai og juni i år. Det kommer omtrent 15 – 20 stykker til Norge hver dag. Vi må bare sørge for at vi har mat og ei seng til de som kommer. Det er jobben vår, sier regiondirektør i UDI, Rune Holiløkk Vordahl til NRK.

Krever mer ressurser

Opprettelsen av mottaket vil gi omtrent 15 nye arbeidsplasser i Steinkjer.

– De unge asylsøkerne krever flere ansatte rundt seg enn voksne gjør. De skal blant annet ha tilsyn hele døgnet. Det blir færre enn tidligere, men de krever nok mer, sier ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram.

Han sier at kommunen skal ta dem godt imot.

– Oppholdet her, til de får behandlet sine søknader, det skal fungere så godt som mulig. Det er alle tjent med, sier han.

Mange flere asylsøkere enn tidligere

Gram er likevel litt oppgitt over at det opprettes et nytt asylmottak så kort tid etter det første ble lagt ned.

– Vi får jo midler i kommunen til å yte tjenester til dem som kommer, men det er jo litt tungvint å rigge opp og ned et hjelpeapparat flere ganger på kort tid. Det er litt frustrerende, sier Gram til NRK.

Det har kommet tre ganger så mange mindreårige asylsøkere til landet i år sammenligna med i fjor. Til sammen omtrent 1300 i aldersgruppen 15–17 år.