Steiner i vegbanen ved Kotsøy

Ifølge tips har det rast steiner ut i vegbanen på fv 30 ved Kotsøy, mellom Støren og Røros. Det ligger flere steiner i vegen ca 100 meter vest for Kotsøy. Det er mulig å passere, men vær oppmerksom, dette kan komme overraskende på. Statens vegvesen er varslet og sender entreprenøren ut for å rydde opp. Det melder NRK Trafikk.