Stavsjøfjelltunnelen åpen

Vegvesenet melder på twitter at Stavsjøfjelltunnelen er åpen igjen.