Statsbudsjettet: Dette får støtte i Trøndelag

Jagerfly på Ørlandet, planlegging av godsterminal i Trondheim og psykisk helse for unge: Her er noen av de viktigste budsjettpostene for Trøndelag i 2017.

Elektrifisering av Trønderbanen

BLIR ELEKTRISK: Regjeringen foreslår å gi 50 mill til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i 2017. Det er tenkt anleggstart neste år med sikte på åpning i 2022/23.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

NRK Trøndelag følger budsjettet for Trøndelags del, her er noen av de viktigste prosjektene så langt:

Vei

 • Penger til flaskehals i Trondheim: Regjeringa setter av penger til planlegging av falskehalsen på fv706 mllom Sluppen og Stavne og en ny kontrollstasjon på Klett som skal dekke både E6 og E39.
 • Vegpenger til rekkverk: Regjeringa foreslår å sette av penger i 2017 til midtrekkverk på E6 Vassmarka-Ronglan i Levanger, utbedring av E14 Forra Bru i Stjørdal og Reinå bru i Meråker.
 • 100 mill til E6 Jaktøya-Trondheim: Regjeringa foreslår å bruke 100 millioner statlige kroner til utbedring av E6 mellom Jaktøya i Melhus og Trondheim. Dette forutsetter 175 millioner kroner i bompenger i tillegg og skal administreres av Miljøpakke Trondheim.

 • Belønning til bymiljø: Det er satt av 170 millioner kroner i belønningsmilder til bymiljøavtalen i 2017. Det er Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune som har inngått bymiljøavtalen med fokus på bedre kollektivtransport.

Jernbane:

 • 88 mill til Hell-Værnes: Regjeringen foreslår å sette av 88 millioner kroner til å gjøre ferdig Trønder- og Meråkerbanen på strekningen Hell-Værnes.
 • 50 mill til elektrifisering: Regjeringen foreslår å gi 50 mill til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i 2017. Det er tenkt anleggstart neste år med sikte på åpning i 2022/23.
 • Fornying av Rørosbanen: Regjeringa foreslår bruke 40 mill til fornying av Rørosbanen i 2017. Banen skal få nye sviller og stå ferdig i 2020. Totalt skal fornyingen koste 260 mill.
 • Penger til ny godsterminal: Regjeringa har øremerka 200 mill i 2017 til fortsatt planlegging og utredning av nytt logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen - også kjent som ny godsterminal.
 • 195 mill til jernbane Heimdal: Regjeringa foreslår 195 mill kroner til Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjonen i 2017. Pengene skal gå til å utbedre et område som i dag brukes som bilterminal.

Helse:

 • Mer til psykisk helse for unge: Regjeringa foreslår å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge gjennom Akutten i Levanger med 900.000 kroner neste år. Prosjektet er et samarbeid mellom Bufetat region Midt og Helse Nord-Trøndelag og det skal gi barn og unge et døgnbasert akuttilbud.

Utdanning:

 • 20 mill til nytt campus NTNU: NTNU kan få 20 millioner kroner til videre planlegging av nytt campus. I tillegg foreslår Regjeringen 20 millioner kroner i kompensasjon til nytt teknologibygg og 6,8 mill til nye stillinger.
 • Nye stillinger Nord Universitet: Nord universitet får to mill til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet. Stillingene fordeler seg både i Nord-Trøndelag og Nordland.
 • 20 nye elevplasser i Meråker: Idrettslinja i Meråker får 20 nye elevplasser i 2017, hvis Regjeringa får det som den vil. Dermed vil Meråker skigymas øke fra 70 til 90 elevplasser.

Forsvaret:

 • 500 millioner til jagerflykjøp: Regjeringen øker bevilgningen til hæren med 216 millioner, 240 millioner går til sjøforsvaret og 500 millioner til jagerflykjøp.
 • 1,9 milliarder til Forsvaret: Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner i økte forsvarsbevilgninger. 1,1 milliarder av denne summen er friske midler til oppfølging av Langtidsplanen for forsvarssektoren.

Landbruk, skog, fiske:

 • Kråkøya får ny fiskerihavn: Regjeringa har satt av penger til bygging av nye fiskerihavnanlegg. Kråkøya i Nord-Trøndelag er en av dem som får penger, 16,5 mill er øremerka i forslaget.
 • Økt tilsyn med havbruk: Det kan bli økt tilsyn med havbruksnæringa dersom Regjeringa får det som den vil. Både Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet og Mattilsynet blir styrket med tilsammen ca 25 mill kroner for å øke tilsynet med havbruksnæringa.

Miljø:

 • Miljø og skogplanting: Nord-Trøndelag er et av tre fylker som er med på et 3-årig pilotprosjekt med skogplanting som klimatiltak. Regjeringa foreslår å gi 15,4 mill til dette prosjektet i 2017.
 • Penger til bevaring av villaks: Regjeringa foreslår 2 millioner kroner til genbankene på Haukvik i Hemne og Herje i Rauma for å sikre laksebestandene i de to vassdragene.

Sikkerhet:

 • Skredsikring Trøndelag: Regjeringa setter av 350 mill totalt til rassikring og vil prioritere ras- og flomtiltak i Stjørdal,Grong,Klæbu og Åfjiord i følge forslaget til Statsbudsjett for 2017.

Kultur:

 • Symfoni-penger: Trondheim symfoniorkester kan få 2,4 millioner kroner, mens Trondheimssolistene får i underkant av en million, hvis Regjeringas forslag får flertall.
 • 3,8 mill til Spillum: Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos kan få 3,8 mill til nytt besøksbygg i 2017. Anlegget er en del av Museum Midt.