Statsadvokat: Positivt med satsing mot menneskehandel

Statsadvokat Kaia Strandjord i Trondheim var den første i Norge som fikk bakmenn dømt for menneskehandel. Hun er positiv til politiets nye spesialgrupper for å avdekke menneskehandel.

Kaia Strandjord

POSITIV: Det er satt av 15 millioner kroner til en ny spesialgruppe for å avdekke menneskehandel i Oslo, Hordaland, Rogaland, Agder og Trøndelag. Det synes statsadvokat i Trondheim Kaia Strandjord er positivt.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

På mandag kunne NRK fortelle at fem politidistrikt i Norge oppretter egne grupper med spesialetterforskere for å avsløre menneskehandel.

Statsadvokat Kaia Strandjord sørget i 2006 for at Høyesterett for første gang i Norge dømte to menn for brudd på loven mot menneskehandel. Hun ønsker derfor de nye gruppene velkommen.

– Nå får vi styrket ressursene på området og jeg håper at Pimpit kan bruke arbeidsmetodene inn i et effektivt menneskehandlingsteam. Jeg ser derfor lyst på situasjonen, sier statsadvokat Kaia Strandjord til NRK.

Fremhever Pimpit

Trondheim sentrum

SKAL SPANE OG ETTERFORSKE: Politiet oppretter nye spesialgrupper som skal forebygge og avdekke om bakmenn forsøker å utnytte andre mennesker til prostitusjon, tigging eller på arbeidsmarkedet.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Den nye menneskehandelgruppa i Trondheim skal drive med spaning og etterforskning og blir en videreutvikling av den allerede eksisterende Pimpit-gruppen, hvor to faste tjenestemenn er satt av til å kun jobbe med sexkjøpssaker. Tre nye spesialmedarbeidere ansettes i tillegg til de to som jobber med menneskehandel og prostitusjon i dag.

– Jeg må fremheve Pimpit som har jobbet spesielt rundt sexkjøp. De har fått til mange saker på det området og drevet en god og aktiv innsats, sier Strandjord.

Oppretter spesialgrupper i politiet.

Krever store ressurser

Det er satt av 15 millioner kroner til prosjektet i Oslo, Hordaland, Rogaland, Agder og Trøndelag. som skal forebygge og avdekke om bakmenn forsøker å utnytte andre mennesker til prostitusjon, tigging eller på arbeidsmarkedet. Strandjord forteller at det er mye og krevende arbeid for å avsløre slike saker.

– Det krever en innsats for å få frem historiene deres. Det er også en bevismessige utfordringer i og med at det gjerne er saker av internasjonal karakter. Det krever store ressurser, sier Strandjord.

NRK Trøndelag akkurat nå