Statoil varsler kutt for å bedre lønnsomheten

Statoil skal kutte kostnader og bedre lønnsomheten på norsk sokkel, også utenfor Midt-Norge. – Kostnadsnivået er for høyt, sier informasjonssjef Sverre Kojedal.

Heidrun

Statoil skal spare penger. Selskapet har varslet leverandørene om betydelige kutt i vedlikehold og modifikasjon allerede i 2014. Dette er Heidrunplattformen utenfor Midt-Norge.

Foto: Statoil / Øyvind Hagen

Fredag legger Statoil fram resultatet for fjerde kvartal.

Allerede nå varsler selskapet at lønnsomheten må bli bedre, og at kostnader må kuttes.

Statoil har informert sine leverandører om at selskapet vil bruke langt mindre penger både på vedlikehold og modifikasjon på norsk sokkel allerede fra i år, skriver Offshore.no.

Kutt i Midt-Norge

– Det er en voksende erkjennelse av at kostnadsnivået er for høyt om vi skal kunne utvikle virksomheten på norsk sokkel og samtidig være konkurransedyktig internasjonalt, sier informasjonssjef i Statoil i Stjørdal, Sverre Kojedal, hvor det er 900 ansatte.

– Hva kan bli kuttet av kostnader utenfor Midt-Norge?

– Foreløpig ser vi på hva som kan utsettes i tid, og hvordan ting kan gjøres for å få opp lønnsomheten. Statoil kommer til å snu alle steiner som kan snus i samarbeid med leverandører og norske myndigheter for å få ned kostnadsnivået. Det er vi avhengig av, sier Kojedal.

– Blir det mindre å gjøre for leverandørindustrien, også i Midt-Norge?

– Det kan være en naturlig konsekvens hvis investeringer utsettes, sier Kojedal.

Han legger til at dagens investeringsnivå på norsk sokkel er høyt, og høyere enn det var på midten 2000-tallet. Nå vil aktiviteten på norsk sokkel bli litt lavere igjen.

Mindre å gjøre

I leverandørindustrien er det bekymring over Statoils varslede kutt.

Aibel har avdelinger både i Stjørdal og Trondheim og i seks andre norske byer.

- Dette er vår største kunde, og vi har en betydelig portefølje av vedlikehold og modifikasjoner på selskapets landanlegg og plattformer. Så når Statoil signaliserer at arbeidsmengden skal ned, så slår det rett inn i vår bedrift, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Aibel til Offshore.no.

– Vi ser på dette som en stor mulighet for oss. Vi skal vise at vi både er effektive og konkurransedyktige, sier Geir Suul, direktør for forretningsutvikling i Reinertsen til Offshore.no.

Kutter årsverk

For noen dager siden fikk de ansatte i Statoil beskjed om at antall årsverk innen forretningsutvikling skal kuttes med 100, melder NTB.

Tidligere er det også blitt kjent at 239 stillinger innen IT, eiendomsdrift og økonomi/finans forsvinner via outsourcing til eksterne leverandører. Reduksjonen i staben skal foregå ved frivillighet, og Statoil vil tilby sluttpakker og tidligpensjon.

– Statoil har 1700 ansatte i Stjørdal, Trondheim, Kristiandsund og på Tjeldbergodden. Mister noen av dem jobben?

– Statoil har ingen planer foreløpig om at mange må gå. Enkelte ansatte i Trøndelag som har vært engasjert via outsourcing blir berørt, sier informasjonssjef Sverre Kojedal til NRK.

Heidrun plattformen

Heidrun plattformen utenfor Midt-Norge, som eies av Statoil.

Foto: Harald Pettersen - Statoil Heidrun / Harald Pettersen